Nyheter

Nyheter / Digitalt, Nya avtal och Nyheter

Clear Channel tar hem SLs prestigekontrakt

Clear Channel har vunnit de centrala kontrakten i SLs stora reklamupphandling och befäster därmed sin ledande position inom klassisk och digital utomhusreklam för en lång tid framöver. Avtalen löper till 2026 och omfattar all reklam i spårtrafik (tunnelbana och pendeltåg) samt reklamen på alla busshållplatser i hela Stockholms län.

Läs mer
Nyheter / Hållbarhet, Kampanjer

Clear Channel levererar världens största digitala utomhuskampanj för att uppmärksamma FNs hållbarhetsmål

Målet för Project Everyone är att dela FNs mål för hållbarutveckling med 7 miljoner människor över 7 dagar genom kraftfulla bilder. Clear Channel har därför ingått ett partnerskap med Project Everyone och är med och bidrar med digitala skärmar över hela världen - med ambitionen att skapa den största digitala utomhuskampanjen någonsin.

Läs mer
Nyheter / Hållbarhet, Kampanjer

Clear Channel mediepartner med Hela Sverige Skramlar

Clear Channel är med och bidrar med annonseringen för att få in pengar i samband med välgörenhetskonserten, Hela Sverige skramlar - en konsert i förmån för människor på flykt, som hålls den 29 september.

Läs mer
Nyheter / Nya avtal

Clear Channel vinner prestigeupphandling i Helsingborg

Fler och bättre väderskydd vid busshållsplatser, det blir resultatet sedan Clear Channel vunnit upphandlingen i Helsingborg Stad. Avtalet innebär att Clear Channel befäster sin starka position i Skåne för en lång tid framöver. Det nya avtalet börjar gälla från och med årsskiftet 2015/2016 och löper i 15,5 år och omfattar leverans och installation av över 100 nya moderna väderskydd under de kommande åren.

Läs mer
Nyheter / Digitalt, Nya avtal

Clear Channel lämnar järnvägstationerna och ökar tempot i digitaliseringen

Clear Channel genomför sedan en tid tillbaka en modernisering och renodling av produktportföljen och en översikt av vilka placeringar som ger störst genomslag för kunderna. I samband med detta går Clear Channel ur avtalet med Jernhusen och påbörjar avvecklingen av telefonkioskerna. Istället ska tid och resurser läggas på företagets digitala storsatsning och mer köpnära kommunikation. Avtalet med Jernhusen löper till och med 31 december 2015.

Läs mer
Nyheter / Hållbarhet, Lånecyklar och Nya avtal

Clear Channel vinner jätteupphandling i Malmö

Clear Channel har vunnit ett mycket viktigt kontrakt med Malmö Stad som innefattar busskurer och informationstavlor samt etablering av ett hyrcykelsystem. Avtalet innebär att Clear Channel tar över utomhusannonseringen i Malmö. Etableringen av hyrcykelsystemet påbörjas redan under hösten 2015. År 2018 påbörjas bygget av de nya busskurerna.

Läs mer

Ring oss

På 08 522 400 00. Eller skicka ett e-mail till info@clearchannel.se