Format

Nå ut stort på rätt plats.

Se våra produkter

play-adshel-street-2560x1440-2.jpg

Utomhusreklam är en naturlig del i stadsbilden. Som annonsör får du maximal synlighet i det offentliga rummet, med möjlighet att nå fram till stora grupper av människor med kraftfull kommunikation. Med dagens tekniska möjligheter kan du kombinera klassiska affischer med digitala och interaktiva kampanjer för att nå dina målgrupper på ett kreativt sätt och med bästa resultat. Vi finns där köpkraften är som störst. Gör ditt urval geografiskt, demografiskt eller utifrån beteenden.

play-adshel-national-1.jpg

Nå en stor publik i kollektivtrafiken med frekvens och impact. Nå över en miljon resenärer varje vecka i kollektivtrafiken i Stockholms län. Med reklam i och på spårvagnar, T-bana, pendeltåg, buss, båt och lokalbanor når du urbana konsumenter på deras väg mellan jobb, skola, fritidsaktiviteter och shopping. Citybanans moderna ytor skapar också nya möjligheter för ytterligare effektiv kommunikation.

play-adshel-mall-3.jpg

Point of sale driver försäljning. Med reklam i och utanför dagligvaruhandeln, köpcentrum och gallerior, når du konsumenter extremt nära köptillfället. Eftersom 7 av 10 köpbeslut fattas i butik är det bra om du ser till att konsumenterna har din produkt på näthinnan redan innan de går in i butiken.

Alla produkter

Produkt
Ytor (ca.)
Kategori
Beskrivning
Billboard Metro Classic. Bygg starka varumärken med stora format. Billboard National Classic. Bygg starka varumärken längs vägen och i tunnelbanan. Billboard National Street Classic. Bygg starka varumärken längs vägen. Adshel National Classic. Sveriges bästa räckvidd. Adshel National Supermarket Classic. Tips och inspiration till köp. Adshel Gambling Classic. Adshel anpassade till spelbolag över hela Sverige. Adshel Big City Classic. Sveriges bästa räckvidd. Adshel Stockholm Classic. Kommunicera med innerstadspubliken eller nå ut i hela Stockholmsregionen. Adshel Malmö & Skåne Classic. Kommunicera till innerstadspubilken eller nå ut i en dynamisk och växande region. Adshel Göteborg Classic. Kommunicera till innerstadspubliken eller nå ut i hela Göteborgsregionen. Escalator panel Classic. Något att fästa blicken på i rulltrappor och trappor på tunnelbane- och pendeltågsstationer i Stockholm. Wall panel+ Classic. Det största invändiga formatet i bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Wall panel Classic. Stående format rakt i blickfånget för passagerare i spårbunden kollektivtrafik. Streamer panel Classic. Avlångt format placerat ovanför fönstren i bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Window panel Classic. Dubbelsidiga skyltar som syns både in- och utifrån bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Create & Domination Create. Endast fantasin sätter gränser. Play Adshel Supermarket Play. Tips och inspiration till köp. Play Adshel National Play. Sveriges bästa räckvidd med DOOH. Play Adshel Big City Play. Digital reklam i Sveriges största städer. Play Adshel Stockholm Play. Nå ut till stockholmarna. Play Adshel Transit Play. Digital reklam på de bästa platserna i kollektivtrafiken. Play Adshel Street Play. Möt dina målgrupper mitt i staden. Play Adshel Mall Play. Mer inspirerande shopping. Play Adshel Gambling Play. Digital reklam anpassade till spelbolag på de bästa platserna i Sverige. Play Adshel Skåne Play. Digital reklam på de bästa platserna i Skåne. Play Spectacular Play. Ta för dig i staden med exklusiva storformat. Play Billboard Play. Exklusivt format på Stockholms mest centrala knutpunkter.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se