Format

Nå ut stort på rätt plats.

Se våra produkter

sv-street-2240x1600.jpg

Utomhusreklam är en naturlig del i stadsbilden. Som annonsör får du maximal synlighet i det offentliga rummet, med möjlighet att nå fram till stora grupper av människor med kraftfull kommunikation. Med dagens tekniska möjligheter kan du kombinera klassiska affischer med digitala och interaktiva kampanjer för att nå dina målgrupper på ett kreativt sätt och med bästa resultat. Vi finns där köpkraften är som störst. Gör ditt urval geografiskt, demografiskt eller utifrån beteenden.

sv-transit-2240x1600-1.jpg

Nå en stor publik i kollektivtrafiken med frekvens och impact. Nå knappt 1,2 miljoner resenärer i kollektivtrafiken varje vecka på reklamplatser i spårbunden trafik med SL. Med reklam i T-bana, pendeltåg och lokalbanor når du urbana konsumenter på deras väg mellan jobb, skola, fritidsaktiviteter och shopping. Citybanans moderna ytor skapar också nya möjligheter för ytterligare effektiv kommunikation.

mcdonalds1-v27-2021-play-mall-scaled.jpg

Point of sale driver försäljning. Med reklam i och utanför dagligvaruhandeln når du konsumenter extremt nära köptillfället. Eftersom 7 av 10 köpbeslut fattas i butik är det bra om du ser till att konsumenterna har din produkt på näthinnan redan innan de går in i butiken.

Alla produkter

Produkt
Ytor (ca.)
Kategori
Beskrivning
Adshel National Adshel. Centrala placeringar över hela landet. Adshel National Supermarket Adshel. Nå konsumenter extremt nära köptillfället. Adshel Gambling Adshel. Adshel anpassade till spelbolag över hela Sverige. Adshel Big City Adshel. Nå de som bor i och pendlar till Stockholm, Göteborg och Malmö. Adshel Stockholm Adshel. Nå stockholmarna i deras vardag. Adshel Malmö & Skåne Adshel. Nå malmöborna i deras vardag. Adshel Göteborg Adshel. Prata till innerstadspubliken eller nå ut i hela Göteborgsregionen. Billboard National Billboard. Bygg starka varumärken längs vägen och i tunnelbanan. Billboard Metro Billboard. Bygg starka varumärken med stora format. Create & Domination Create. Endast fantasin sätter gränser. Play Adshel Supermarket Play. Tips och inspiration till köp. Play Adshel National Play. Digital reklam med synlighet över hela Sverige. Play Adshel Big City Play. Digital reklam i Sveriges största städer. Play Adshel Stockholm Play. Digital reklam på de bästa platserna i Stockholm. Play Adshel Transit Play. Digital reklam på de bästa platserna i kollektivtrafiken. Play Adshel Street Play. Digital reklam på de mest centrala gatorna i Sveriges städer. Play Adshel Mall Play. Digital reklam i och utanför Sveriges bästa shoppingcentrum. Play Adshel Gambling Play. Digital reklam på de bästa platserna i Sverige. Play Adshel Skåne Play. Digital reklam på de bästa platserna i Skåne. Play Spectacular Play. Exklusivt storformat på Stockholm City, Odenplan, Medborgarplatsen och Avenyn i Göteborg. Play Billboard Play. Stora digitala skärmar i Stockholm. Escalator panel Transit. Reklamyta placerad vid rulltrappor och trappor på tunnelbane- och pendeltågsstationer i Stockholm. Wall panel+ Transit. Det största invändiga formatet, placerad på buss, T-bana, pendeltågs- och lokalbanevagnens kortsidor. Wall panel Transit. Placerad på väggen på T-bana, pendeltåg och lokalbana. Streamer panel Transit. Avlångt format placerat ovanför fönstren i buss, T-bana, pendeltåg och lokalbana. Window panel Transit. Dubbelsidiga skyltar som syns från både insida och utsida. Finns på buss, T-bana, pendeltåg och lokalbana. Billboard National Street Street. Bygg starka varumärken längs vägen.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se