Tillsammans skapar vi en mer attraktiv stadsmiljö.

Vi har ett tydligt mål om att vår närvaro i staden ska bidra till trevligare, mer dynamiska och hållbara miljöer. Därför återinvesterar vi stora delar av våra annonsintäkter i uppskattade stadslösningar som finns till för alla som bor i och besöker staden.

Vi är stolta över att kunna skapa mervärde för en mer modern och tillgänglig utomhusmiljö. Genom reklamfinansierade stadslösningar bidrar vi till en mer trivsam och levande stad. Vi finns idag i över hälften av landets kommuner och tillhandahåller allt från hyrcykelsystem, elbilsladdare, solcellsdrivna papperskorgar och mycket mer.

Bussväderskydd

Vi hjälper kommuner att skapa attraktiva busshållplatser med funktionella, hållbara och moderna bussväderskydd som gör det enkelt och bekvämt att välja kollektivtrafiken. Väderskydden skyddar resenärer från regn och rusk och lyser samtidigt upp i kvällsmörkret, vilket bidrar till en ökad känsla av trygghet för kommunens invånare.

Det senaste decenniet har Clear Channel byggt, samt hanterat drift och underhåll för tusentals uppskattade väderskydd runt om i Sverige.

oohp-play-bussvaderskydd-stureplan.jpg

Elbilsladdare

I takt med att elbilsanvändandet ökar över hela landet, ökar också behovet av lättillgängliga laddstolpar. Genom Clear Channels affärsmodell kan kommuner erbjuda laddstolpar för elbilar, där etableringen av dessa finansieras av reklamintäkter. Genom att tillgängliggöra gröna alternativ underlättar staden för boende och besökare att göra mer hållbara val.

Läs mer här om hur Clear Channels återinvestering gav Sveriges första reklamfinansierade laddstolpar.

 

elbilsladdare-solna-2021-4-scaled.jpg

Hyrcykelsystem

Clear Channel var först i världen med att lansera hyrcykelsystem, något som har blivit ett populärt resealternativ i många kommuner med ett ökande antal turer och prenumeranter. Förutom att staden tillgängliggör hållbara transportmedel som främjar hälsan och miljön, bidrar möjligheten även till en mer cykelvänlig och modern stadskärna för boende och besökare.

Cyklarna innebär inte bara ett snabbt, säkert och miljövänligt sätt att resa, utan också det i särklass billigaste sättet att transportera sig för såväl boende som besökare. Detta tack vare reklamintäkter som finansierar allt från inköp, utbyggnad, drift och underhåll.

Läs mer om vårt hyrcykelsystem i Malmö Stad. Utöver hyrcykelsystem i Malmö Stad, erbjuder Clear Channel Scandinavia hyrcyklar i två städer i Norge.

cyklar-malmo-1.jpg

Cykelväderskydd

Genom att skapa praktiska cykelparkeringar och underlätta för cyklisterna att på ett säkert, smidigt och tryggt sätt kunna parkera sin cykel kommer fler att välja cykel som transportmedel i stället för bilen. Cykelparkeringar under tak kan skapa egna rum i stadsmiljön och tydligt signalera var man ska parkera sin cykel.

Vissa av våra cykelparkeringar har solcellspanel och belysning. Belysningen skapar en välkomnande atmosfär även på kvällen och natten, vilket ökar känslan av trygghet.

cykelstall-solcell-helsingborg-2018-3.jpg

Cykelpump

Lättillgängliga cykelpumpar är ett effektivt sätt att främja stadens cyklism. Den manuella fotpumpen är en uppskattad service och placeras smidigt längst med cykelpendlarens väg. Universalmunstycket passar i stort sett alla hjul, så som cykel-, barnvagns- och rullstolshjul.

Skapa rätt förutsättningar att välja cykeln – för miljön och hälsan. Allt för en mer cykelvänlig och hållbar stad.

cykelpump-vaxjo-storgatan-2022-1-scaled.jpg

Cykelräknare

Att räkna antalet förbipasserande cyklar på utvalda platser i en stad underlättar möjligheten för stadsplanering och ökad säkerhet. Samtidigt kan det vara motiverande och inspirerande för cyklister och andra att se hur många som väljer cykel som färdmedel. Statistik på våra cykelräknare kan ges per dag, vecka, månad eller år.

halmstad-cyklist.jpg

Offentliga toaletter

Offentliga toaletter är en naturlig del av stadsbilden och har en viktig roll för människors trivsel och möjlighet att tillbringa tid i det offentliga rummet. Stadsmiljö eller naturområde – vi tar fram de mest hållbara lösningarna. Med modern teknik, utifrån kommunens behov anpassas designen för att den offentliga toaletten på bästa sätt ska passa in i olika miljöer. Välj mellan allt från handikapps- och barnvagnsanpassad utformning till att inkludera vattenutkast för påfyllnad intill en idrottsplats eller addera dusch, cykelpump och mycket mer.

Clear Channels leasingpartner är svenskägda och miljöcertifierade. Med över 50 års erfarenhet av att bygga och förvalta offentliga toaletter ansvarar de också för den löpande driften och dagliga servicen.

toalett-vaxjo-anna-koskulls-gata-2022-11-scaled.jpg

Papperskorgar

Papperskorgen har en viktig funktion att skapa en renare och mer trivsam stadsmiljö. Genom att tillgängliggöra och placera papperskorgar där människor rör sig som mest skapar staden bättre förutsättningar för en tryggare miljö – för alla. I samarbete med Bigbelly kan vi erbjuda smarta reklamfinansierade papperskorgar som inte bara minskar nedskräpning och kommunernas sophanteringskostnader, utan även på sikt koldioxidutsläppen. Med hjälp av den solcellsdrivna komprimatorn rymmer dessa papperskorgar sju gånger sin egen volym. När det är dags att tömmas meddelar den sin fyllnadsnivå direkt till personal. Bigbellys papperskorgar är dessutom designade med åtkomstskydd mot obehöriga och skadedjur. Vi erbjuder även vanliga klassiska papperskorgar.

papperskorg-halmstad-norekatt-bagen-2022-5-scaled.jpg

Sedumtak på bussväderskydd

2018 lanserade Clear Channel sina första bussväderskydd med miljövänliga sedumtak, och vi har sedan dess utökat med många fler och även gröna tak på offentliga toaletter runt om i Sverige. Sedumväxterna är mycket bra på att effektivt lagra vatten, som i sin tur minskar avrinning, vilket gör dem väl anpassade för att klara av ett ”liv på taket”. Ett grönt tak, i jämförelse med svart takpapp eller liknande som absorberar värme, bidrar också till att skapa såväl en zon med bättre luftrening som en grön oas som faktiskt sänker temperaturen.

sedumtak-1200x900-1.jpg

Vill du ta del av nyheter?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter som kan vara nyttiga för dig som jobbar i eller med kommuner och regioner. Nyhetsbrevet är till för dig som jobbar med samhälls- och trafikfrågor inom kommunal eller regional verksamhet. Här berättar vi mer om hur vi som marknadsledande utomhusmedieföretag bidrar till att utveckla och modernisera offentliga miljöer runt om i Sverige. Nyhetsbrevet skickas ut några gånger per år. Registrera dig här.

Kontakt

För frågor, välkommen att kontakta oss på development@clearchannel.se.