oohp-2018-3-copy-copy-scaled.jpg

Partnerskap

Vi är stolta över att kunna erbjuda Skandinaviens största plattform för varumärken som vill nå ut och engagera människor på platser där de bor, lever och rör sig som mest. Men vi nöjer oss inte med det. Med stora möjligheter att nå ut har vi också ett stort ansvar att göra skillnad och vi har därför ett tydligt mål om att vår närvaro i staden ska bidra till trevligare, mer dynamiska och hållbara städer.

Vi är övertygade om att inkludering och mångfald är två avgörande frågor för en välmående, trivsam och hållbar stad. Därför väljer vi att ingå partnerskap och initiativ där vi kan bidra till att människor känner sig trygga, delaktiga och inkluderade i staden och låter samhällsviktiga budskap att synas stort på vår plattform.

Du hittar merparten av våra samarbeten inom följande områden:

  • Vi använder vår plattform för att nå och hjälpa människor som lever i hemlöshet och utsatthet och som kan vara svåra att nå med livsviktig information.
  • Utomhusmediet som är effektiv när det gäller att nå och engagera unga människor, detta väljer vi att nyttja i de flera initiativ som rör och berör unga målgrupper.
  • Människors lika värde och rätt att ta plats i det offentliga rummet är en av våra kärnfrågor och vi samarbetar med organisationer som delar det engagemanget i Sverige, Skandinavien och runt om i Europa.

Insatser till förmån för Ukraina.

Kriget i Ukraina berör och drabbar människor världen över och för Clear Channel är det viktigt att visa vårt ställningstagande och stötta välgörenhetsorganisationers viktiga insamlingsarbete. Vi har därför valt att skänka utrymme till UNHCR, Unicef, Rädda barnen och Röda Korset i Sverige, i tillägg till Red Barnet i Danmark och Flyktningehjelpen i Norge. Läs mer här.

Vi var även stödpartners till insamlingsgalan Hela Sverige skramlar för Ukraina, en direktsänd konsert från Avicii Arena med målet att samla in pengar till förmån för krigets offer. Partnerskapet innebar att vi skänkte 100 000 kr till de organisationer som var knutna till konserten samt att vi bidrog med stort medieutrymme på vår plattform runt om i landet. Läs mer här.

se-play-play-billboard-c-2022-05-20.png

Pride

Samhällsutvecklingen och framstegen för hbtq-personer världen över har många gånger startat med att ta plats i det offentliga rummet. Genom vårt samarbete med olika Pride-rörelser kan vi bidra med arenan att nå ut och uppmärksamma Pride-veckorna så att de bli ännu större.

Clear Channel samarbetar med Stockholm Pride, West Pride, Oslo Pride och Copenhagen Pride. Läs mer här. Clear Channel är också engagerad i Pride i Frankrike, Spanien, Belgien, Irland, Storbritannien, Nederländerna och Italien.

mockup-pride-relevans-scaled.jpg

Situation Sthlm

Sedan 2021 har Clear Channel och Situation Sthlm ingått ett långsiktigt partnerskap. Syftet är att genom de gemensamma plattformarna göra Stockholm till en mer inkluderande stad och synliggöra dem som samhället inte ser och hör. Läs mer här.

situation-stockholm3-v24-2021-billboard-group-of-5-scaled.jpg

Talita

Den ideella organisationen Talita hjälper kvinnor att bli fria från prostitution och människohandel. Under de senaste åren har Talita och Clear Channel samarbetat vid flera tillfällen för att nå ut med budskap som gör skillnad på riktigt. Läs mer här.

talita-play-2022-ed-scaled.jpg

The Out of home Project – Nödsystem för människor i hemlöshet

Clear Channel har under flera år initierat och producerat kampanjer till förmån för människor i hemlöshet. Det första initiativet The Out-of-home Project lanserades 2018 som ett nödsystem som guidade människor till Stockholms akuthärbärgen under årets kallaste månader. The Out-of-home Project belönades 2019 med ett Guldägg tillsammans med Prime Weber Shandwick. Läs mer här.

Clear Channel har även gjort andra insatser tillsammans med Faktum och Stockholm Stadsmission.

 

ny-gemenskap-ekn-scaled.jpg

Barncancerfonden

Sedan flera år tillbaka har Barncancerfonden varit en partner som synts stort på Clear Channels plattform. Barncancerfonden tar effektivt vara på möjligheterna med utomhusreklam för att nå ut med organisationens viktiga budskap till människor över hela landet och där. Något som de också har belönats för på Guldägget, med bland annat ett silverägg i kategorin Utomhus år 2020 tillsammans med Garbergs.

barncancerfonden1-v35-2019-billboard-group-of-2.jpg

Safe Selfie Academy

Allt fler barn och unga använder idag internet som ett forum för kunskap och gemenskap. Men det är också en plats där barn utsätts för brott, trakasserier eller våld. Genom en omfattande kampanj, på vår digitala plattform samt i tunnelbanan i Stockholm, 2022 stöttar Clear Channel Safe selfie academys viktiga arbete för ungas trygghet. Läs mer här.

microsoftteams-image-19.jpg

Purple Flag

Vår infrastruktur skapar trygghet i staden genom skydd för väder och vind och upplysning i mörkret. Samtidigt ger vår plattform en möjlighet att sprida budskap om trygghet och säkerhet till invånarna i staden. Inom ramen för vårt partnerskap med Svenska Stadskärnor samarbetar vi med Purple Flag – där vi tillsammans lyfter frågan om trygghet i stadsmiljöer. Under 2022 genomförs en undersökning om känslan av trygghet i stadskärnor.

disney-2021-v11-star-create-sweden-5.jpg

Sthlm och Malmö Locals

För att bidra till ett fortsatt levande stadsliv under Covid-19 skapades Sthlm och Malmö Locals – ett initiativ där stamkunder fick möjlighet att supporta sina lokala favoriter som drabbades hårt under pandemin, som restauranger, butiker och caféer. Kundrekommendationer blev till lokala guider på Clear Channels skyltar runt om i Stockholm och Malmö. Läs mer här.

locals-sommar-scaled.jpg

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se