header.jpg

CLEAR CHANNEL RADAR®

Din räckviddskampanj blir ännu smartare när du kan nå brett och samtidigt engagera rätt människor på rätt tid och plats. Clear Channel Radar är en plattform och ett planeringsverktyg som använder mobildata för att bättre förstå målgruppers beteenden och rörelsemönster. Med hjälp av insikterna kan du optimera din utomhuskampanj och öka träffsäkerheten i dina målgrupper.

Smartare räckvidd med målgruppsdata.

Med hjälp av anonymiserad och aggregerad mobildata via tredje part, i kombination med demografisk data, skapar Radar värdefulla insikter om dina målgrupper utifrån parametrarna:

  • Demografi
    Ålder, inkomstnivå, hushållsstorlek, utbildningsnivå (SCB)
  • Intresse
    Genom app-användning och surfbeteende samt vilka platser en viss målgrupp besökt (exempelvis biograf, café, museum eller klädbutiker)
  • Geografi/plats
    Var en viss målgrupp rör sig rent geografiskt och vilka platser målgruppen har besökt

Radars data har en representation på närmare 7 procent av Sveriges befolkning.

*All data är på gruppnivå och inhämtade från mobiltelefonanvändare som har godkänt att deras geodata används av externa aktörer.

Exempel:

Kund inom fitness-segmentet med målsättning att nå bred kännedom hos allmänheten och samtidigt vara extra träffsäker i den primära målgruppen; unga 18-34 år, medelinkomsttagare som har besökt en träningsanläggning, ett sportevent eller varit inne på en träningssite minst en gång den senaste månaden.

Med hjälp av Radar kan en nationell räckviddskampanj nå ut brett med en tydlig förstärkning på de platser där den primära målgruppen rör sig i högst utsträckning.

Se film om Radar

Clear Channel Radar är lanserat i USA, England och Spanien. Sverige är fjärde marknaden. Filmen är producerad av Clear Channel UK.

Kontakt

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för en testkampanj. Kontakta din säljare i dag.

Vill du veta mer om Radar? Ta kontakt med:

Finn Wikander

Chief Product Officer

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se