Outdoor Impact 2.0

Efter många års hårt arbete lyckades medieägare, medieköpare och annonsörer tillsammans skapa ett av världens mest avancerade mätsystem och planeringsverktyg för utomhusmediet. Outdoor Impact 2.0 lanserades våren 2022.

Outdoor Impact - Räckvidd- och frekvensmätning för utomhusreklam

Outdoor Impact är den gemensamma valutan för att beräkna hur utomhusmediet i Sverige kan skapa reklampåverkan, d.v.s. hur utomhusmediet levererar exponeringar, räckvidd och frekvens för olika utomhusobjekt. Med Outdoor Impact får marknadsförare en neutral värdering av de nyckeltal som är viktiga när annonsörer och deras byråer ska jämföra vad olika medieföretag erbjuder inom utomhusmediet. I Outdoor Impact finns fasta och digitala ytor från Clear Channel, JCDecaux, Ocean Outdoor och Wallstreet.

Underlaget och metodiken har tagits fram gemensamt av representanter från köpare, säljare och mediebyråer, och utvecklas löpande i en arbetsmodell där samtliga parter är representerade.

Outdoor Impact 2.0

Outdoor Impact 2.0 är en helt nytt system för att beräkna hur du når ut med utomhusreklam. Samtidigt bygger systemet på beprövad forskning och systematik. Och på principen att systemet ska styras gemensamt av medieägare, annonsörer och mediebyråer. Det görs i Outdoor Committee, beslutsforumet som sätter ramarna och definierar hur mätningarna ska göras och redovisas.

Nytt i Outdoor Impact 2.0 jämfört med tidigare:

  • Uppdaterad och fördjupad information om samtliga 40 000+ objekt
  • Ny resdata för samtliga trafikslag, med separata beräkningar för varje enskilt trafikslag (biltrafik, bussar/spårvagnar, cyklister och fotgängare)
  • Fördjupad och mer detaljerad information om alla inomhusmiljöer
  • Mer detaljerad och avancerad beräkningsmetodik för både fasta objekt och digitala skärmar
  • Helt nytt användargränssnitt i två nivåer – standard och avancerat. Standardversionen är intuitiv och kräver vare sig inloggning eller separat utbildning. Vill man använda den avancerade versionen bör man starta med introduktionsutbildning på 1,5 timme för att få ut det mesta av systemets beräkningsmöjligheter
  • All data som inte är från publika källor är verifierad av fristående tredjepartsaktörer
  • Alla stora utomhusaktörer medverkar
  • Ny systemleverantör (Ipsos) med stor erfarenhet av utomhusmediet i flera länder

Allt detta gör Outdoor Impact 2.0 till ett av världens modernaste medieberäkningssystem.

Vi är oerhört stolta över att ha varit en del av det här arbetet och tackar alla våra vänner i branschen för samarbetet. Det är otroligt kul att se resultatet och jag ser personligen mycket fram emot att se hur utomhusköparna kommer hitta nya sätt att planera sina utomhuskampanjer och inte minst få svart på vitt på hur fantastiskt starkt vårt media faktiskt är.