Legal

Juridiska dokument och villkor

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme av Clear Channel Sverige AB. Tryck på länkarna nedan för att ladda ned dokumenten.

Allmänna försäljningsvillkor.

Riktlinjer för spelbolag

Utöver allmäna villkoren gäller nedan villkor för spelbolag för avtal om upplåtelse av reklamutrymme av Clear Channel Sverige AB. Tryck på länken nedan för att se dokumentet.

Rapportering av allvarliga oroligheter

Om du har anledning att tro att något relaterat till vårt arbete är eller kan vara olagligt eller farligt, vänligen kontakta oss. Vi uppskattar dina ansträngningar för att hålla oss alla säkra. Alla rapporter som skickas till oss omfattas av riktlinjerna i dokumentet nedan.

  • Om du är en kund eller del av allmänheten, vänligen kontakta kundsupport på info@clearchannel.se eller vår complianceavdelning på compliance@clearchannelint.com.
  • Om du är en anställd (nuvarande eller tidigare), konsult, entreprenör, underleverantör, leverantör, affärspartner eller investerare (eller är kopplad till någon som har denna relation med Clear Channel) klicka här (OBS: denna adress är inte tillgänglig för allmänheten).