Creating the future of media

Vi är en del av Clear Channel Outdoor Holdings, ett av världens största utomhusmedieföretag. Tillsammans med kollegor i omkring 20 länder världen över har vi en tydlig vision som vägleder oss i det dagliga arbetet och pekar ut rätt riktning för framtiden; Creating the future of media.

Platform for Brands & Platform for Good

Med en plattform som dagligen når miljoner människor på platser där de bor, lever och rör sig kommer stora möjligheter. Men också ett stort ansvar. Därför har vi ett tydligt mål om att vår närvaro i staden ska bidra till en trevligare, mer dynamisk och hållbar stadskärna. På Clear Channel kallar vi det Platform for brands och Platform for good.

Utomhusreklam är en stark plattform för annonsörer med förmågan att bygga långsiktigt varumärke, konvertera och trigga digitalt beteende. Oavsett om det är en plattform som kompletterar eller konkurrerar med andra mediekanaler är det den perfekta plattformen för varumärken.

Men vi är mer än bara en plattform för varumärken. Vi vill ge tillbaka till staden och människorna som lever i den. Därför investerar vi kontinuerligt i infrastruktur och projekt för att hitta nya och intressanta sätt att fortsätta göra utomhusreklam till en plattform som gör gott.

Sverige
Clear Channel i Sverige kan som enda räckviddsaktör erbjuda möjligheten att nå 80% av Sveriges befolkning inom en vecka, genom omkring 120 000 reklamskyltar i ca 200 av landets kommuner. ​I Sverige jobbar 160 medarbetare och det skandinaviska huvudkontor är beläget på Birger Jarlsgatan mitt i Stockholm.

Skandinavien
Clear Channel Scandinavia tillhandahåller marknadens bästa räckvidd genom omkring 120 000 klassiska och digitala skyltar i stadsmiljö där miljoner skandinaver rör sig dagligen.​ Med 220 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark är de dagliga kontakterna med kunder och partners såväl lokala som nationella och skandinaviska.

Världen
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) är ett av världens största utomhusmedieföretag med en bred portfölj bestående av 450 000 reklamskyltar i omkring 20 länder och världsdelarna Asien, Europa och Amerika.