microsoftteams-image-15.jpg

En tradition av engagemang i Pride

Clear Channel har ett återkommande samarbete med Stockholm Pride som syftar till att sprida eventets budskap till tusentals människor runt om i Stockholm. Med fairness som ett av våra kärnvärden är engagemanget i LGBTI+ frågan ett viktigt inslag i vår strävan för en mer trevlig, dynamisk och hållbar stad.

Samhällsutvecklingen och framstegen för LGBTI+ personer har ofta startat med att ta plats i det offentliga rummet. I samband med Stockholm Pride har Clear Channel de två senaste åren varit med och spridit budskapet om människors lika värde via vår digitala plattform.

2021 års tema för Stockholm Pride var Nyckeln till frihet. Ett tema som belyser vikten av att låsa upp begränsande dörrar i samhället och skapa förändring genom att identifiera de rätta nycklarna och skapa ökad frihet för LGBTI+ personer.

Under festivalen delade Prideanhängare berättelser och bilder om vad frihet innebär för dem på digitala skyltar i gatumiljö och i tunnelbanan, där också festivalens många programpunkter presenterades.

Under 2020 bidrog Clear Channel till att Pride fick stor synlighet på gator runt om i Stockholm city, när den fysiska festivalen ställdes om till ett digitalt event på grund av rådande pandemi. För att säkerställa att så många som möjligt hittade till den nya evenemangsformen och att festivalens budskap fick synlighet delades Pridebudskapen på 300 digitala skärmar i gatumiljö och i tunnelbanan.

Clear Channels engagemang i Pride sträcker sig utanför Sveriges gränser. Under sommaren 2021 samarbetade Clear Channel med både WorldPride i Köpenhamn och Pride i Frankrike, Spanien, Belgien, Irland, Storbritannien, Nederländerna och Italien. Läs mer om engagemanget i Norge.

Läs även hur initiativet såg ut 2021 här.

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se