Play Spectacular XL

Exklusivt format på de allra bästa adresserna. Play Spectacular XL består av 5 st enormt stora digitala skärmar i Stockholms och Göteborgs gatumiljö och i Stockholms tunnelbane- och pendeltågsmiljö. De 30 kvm stora stående skärmarna vid Medborgarplatsen i Stockholm och på Avenyn i Göteborg syns från långt håll. Det höga och ständiga flödet dygnet runt av gångtrafikanter, cyklister och bilister gör placeringarna till två av landets i särklass främsta reklamplatser. De centrala placeringarna i liggande format vid ingångarna till Stockholms tunnelbana och pendeltåg fångar in en stor publik via både upp- och nedgångarna.

Play är ett rörligt och exklusivt format med möjlighet att byta budskap, anpassa innehåll och uppdatera i realtid med dynamiska budskap. De enormt stora Play Spectacular i liggande och stående format finns på några av de mest centrala knutpunkterna i Stockholm och nu även på Avenyn i Göteborg.

Digitala ytor

5

VAC

655 000 contacts

Veckor

1

Namn
Ytor
Totalpris
Antal veckor
Namn Play Spectacular
Ytor 5
Totalpris 270 000,-
Antal veckor 1

Frågor

Ring oss på 08 522 400 00 Eller skicka ett email till info@clearchannel.se

Ladda ner generell prislista

Relaterade produkter

Play Adshel Mall

Digital reklam i och utanför Sveriges bästa shoppingcentrum

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se