Adshel Stockholm

Kommunicera med innerstadspubliken eller nå ut i hela Stockholmsregionen

Adshel Stockholm City
Adshel Stockholm City är det mest träffsäkra alternativet för dig som vill nå stockholmarna i innerstaden. Här möter du köpstarka och trendmedvetna invånare på centrala lägen innanför tullarna. Dessutom når du alla turister och affärsresenärer som besöker Stockholms innerstad varje vecka.

Adshel Stockholm Region
Adshel Stockholm Region är det optimala valet för att nå invånare i hela huvudstadsregionen. Över en miljon människor i huvudstaden på väg till och från jobb, hem, skola, shopping och fritidsaktiviteter passerar varje vecka våra skyltar på de mest centrala gatorna och platserna i Stockholm och  omkringliggande kommuner, ovan jord och i tunnelbanan. Så mycket som 8 av 10 invånare reser nämligen med kollektivtrafiken minst en dag i veckan. Med Adshel Stockholm Region sprider du din närvaro över både Stockholms innerstad och närliggande kommuner och når en stor och köpstark publik.

Adshel Stockholm City
• Antal ca: 150.
• Räckvidd: 47%.
• Strategiskt utvalda lägen centralt innanför tullarna, både ovanför jord och i tunnelbanan.

Adshel Stockholm Region
• Antal ca: 300.
• Räckvidd: 66%.
• Strategiskt utvalda lägen centralt innanför tullarna och i omkringliggande kommuner, ovanför jord och i tunnelbanan.

Format
Format 1185 x 1750 mm.
Synlig yta 1160 x 1720 mm.

Den absoluta majoriteten av vitrinerna är bakbelysta.

Adshel Stockholm City

VAC

10 800 000 kontakter

Ytor (ca.)

150

Räckvidd

47%

Frekvens

12

Veckor

1

Adshel Stockholm Region

VAC

10 200 000 kontakter

Ytor (ca.)

300

Räckvidd

66%

Frekvens

8

Veckor

1

Namn
VAC
Ytor (ca.)
Mediekostnad
Uppsättningskostnad
Produktionskostnad
Totalpris
Antal veckor
Namn Adshel Stockholm City
VAC 10 800 000
Ytor (ca.) 150
Mediekostnad 895 000,-
Uppsättningskostnad 11 000,-
Produktionskostnad 12 500,-
Totalpris 918 500,-
Antal veckor 1
Namn Adshel Stockholm Region
VAC 10 200 000
Ytor (ca.) 300
Mediekostnad 685 000,-
Uppsättningskostnad 22 000,-
Produktionskostnad 14 500,-
Totalpris 721 500,-
Antal veckor 1

Frågor

Ring oss på 08 522 400 00 Eller skicka ett email till info@clearchannel.se

Ladda ner generell prislista

Relaterade produkter

Adshel Big City

Nå de som bor i och pendlar till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Adshel Göteborg

Prata till innerstadspubliken eller nå ut i hela Göteborgsregionen.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se