60/40-principen för employer brand.

Att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare har för många organisationer blivit en rent affärskritisk fråga. I en del branscher med bristyrken är avsaknaden av rätt kompetens idag en större risk än avsaknaden av kunder. För att parera för detta behövs en långsiktig employer brandingstrategi med plats för snabba rekryteringskonverterande insatser. 


Vem har employer branding-ansvaret?

I de organisationer som byggt upp ett framgångsrikt employer branding-arbete finns ofta ett delat ägarskap mellan HR och marketing och sund balans mellan interna aktiviteter och extern aktivering. Employer branding-arbetet ligger nära affären och det finns en tydlig igenkänning mellan brand och employer brand. Ett bra exempel på det är Försvarsmakten som gång på gång prisas för sina kommunikationsinsatser:


60/40.
På samma sätt som The 60/40 split är allmänt känt bland marknadsförare så kommer många varumärken behöva anamma samma ”marketing mindset” i sin employer branding-kommunikation. För att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning och vara top of mind hos potentiella medarbetare räcker det inte enbart med rekryteringskampanjer och jobbannonsering, det behöver finnas plats för långsiktigt varumärkesbyggande och fördelningsmodellen 60/40 (långsiktigt varumärkesbyggande/kortsiktigt rekryteringskonverterande) kommer med stor sannolikhet bli mer etablerad även på employer branding-fronten framöver.

Kontakt.

Anna Wiksten

Head of Marketing

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se