forsvaret3-v45-2018-billboard-national-group-of-2-scaled.jpg
Nyheter / Insikter

Employer branding-kommunikationen flyttar ut.

I inledningen av 2020 har vi redan sett flera imponerande employer branding- och rekryteringskampanjer utomhus. Clear Channels marknadschef, Anna Wiksten, lyfter några av de trender som pekar mot att vi kommer se allt fler employer branding-kampanjer OOH under året som följer.

Employer brand tar plats OOH.

Employer branding är knappast ett nytt begrepp längre och i de organisationer som lyckas bäst med sin employer branding finns oftast ett delat ägarskap mellan HR och marknadsavdelningen samt en bra balans mellan intern och extern aktivering. Något som dock många employer brand fortfarande kämpar med är att hitta balansen (och tillvägagångssätten) för långsiktigt varumärkesbyggande och kortsiktiga rekryteringsbehov.

I år har vi redan sett flera utomhusinitiativ för employer branding-aktivering med imponerande resultat och det finns all anledning att tro att 2020 är året då employer branding-arbetet närmar sig marketing ännu mer i sin utformning och får en större plats OOH.

Allt börjar med trovärdigheten.
Trovärdighet och transparens bör alltid vara kärnan i all all employer branding. Kampanjer i en trovärdig kanal stärker såväl budskapen som tilliten till varumärket.

OOH + Digitala medier = Utmärkt rekryteringspotential!
Utomhusmediet är framgångsrikt för långsiktigt varumärkesbyggande men med dagens ständiga närhet till mobiltelefoner finns också goda möjligheter att skapa konverterande rekryteringskamapanjer.

60/40-principen för employer brand.
På samma sätt som 60/40-principen är etablerad bland många varumärken så kommer allt fler arbetsgivarvarumärken behöva anamma samma ”marketing mindset” för att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning.

Kontakt.

Anna Wiksten

Chief Marketing Officer