mg-5833-edit-scaled.jpg
Nyheter / Hållbarhet, Press och Produktnyheter

Clear Channel inviger Sveriges första reklamfinansierade laddstolpar

29/11-21
Genom Clear Channels affärsmodell kan intäkter från utomhusreklam återinvesteras i samhället. Ambition är att tillsammans med kommuner arbeta för att göra städer trevligare, mer dynamiska och hållbara. För Solna Stad i Stockholm innebar det bland annat nya laddstolpar och väderskydd. 

En viktig milstolpe i arbetet nåddes när vi tillsammans med Solna Stad invigde Sveriges första reklamfinansierade laddstolpar.

De 40 laddplatserna, fördelat på 20 laddstolpar, är placerade på 13 olika platser som Solna Stad anvisat och bedömt som viktiga knytpunkter inom kommunen (se karta). Laddstolparna har en effekt om 11 kw och ingår i ett nätverk av över 37 000 laddplatser.

Trafiken står för cirka 80 procent av alla klimatutsläpp i Solna. Samtidigt bor väldigt många i flerbostadshus utan eget garage, vilket gör det svårt att få tillgång till laddning för elbil. Nu blir det enklare att välja en elbil och köra klimatsmart, med snart 40 laddplatser runt om i södra Solna i samarbete med Clear Channel

Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande i Solna Stad.

Laddstolparna har byggts utan kostnad för stadens medborgare, istället har de finansierats av digitala och klassiska reklamytor i Solna Stad. Dessa reklamplatser används även till viss del av staden, utan kostnad, för information till medborgarna.

elbilskarta-solna.jpg

Det här är ett viktigt steg för oss på Clear Channel, genom vår affärsmodell där intäkter från reklamen återinvesteras i samhället kan vi tillsammans med Solna Stad bidra till ett mer hållbart samhälle och bättre stadsmiljö.

Emil Hemström, Chief Development & Construction Officer på Clear Channel.

Laddstolparna i Solna stad har etablerats inom ramen för tjänstekoncessionsavtalet för Solna Syd som började gälla 1 jan 2019 och sträcker sig över 12 år. Förutom laddstolparna har Clear Channel även byggt och finansierat cykelväderskydd samt över 80 busskurer. Nästa steg är att bygga nya moderna offentliga toaletter i staden.

Tryck på playikonen för att se några av Solna Stads reklamfinansierade utomhusprodukter.

2-scaled.jpg

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Wiksten

Head of Marketing Scandinavia

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se