Specifications

Billboard national

billboard-roadside-sv-7.jpg

Format

4202×2938 mm (inklusive utfall)

Synlig yta

4130×2903 mm

Materialspecifikationer

  • Det ska inte ligga någon motivmärkning i originalet. Därför är det viktigt att varje motiv döps till A, B, C osv i filnamnet för korrekt placering. En fil per motiv.
  • Montering sker från vänster till höger.
  • Tavlorna trycks i 3 delar. Anpassa gärna placering av text och bild så att liten text eller känslig del av bild inte kommer i skarvarna.
  • Vi rekommenderar att lägga texter/bilder 20 mm innanför den synliga ytan.

Materialdeadline

  • Senast 11 arbetsdagar före kampanjstart ska kampanjupplägg och uppsättnings anvisningar skickas med e-post till Clear Channel: campaignmanagement@clearchannel.se
  • Senast 11 arbetsdagar före kampanjstart ska original skickas till Clear Channel.

Leverans av material

Original levereras i full skala enligt format ovan. Bilderna bör hålla minst 70 dpi. Använd färgprofilen Coated Fogra39 (standard i Adobe CS). Formatet trycks alltid i CMYK, 4 färger.

Ladda upp tryckfärdiga PDF:er på: www.clearchannel.se/skicka-filer
1. Till: välj ”Printing – tryck” i dropplisten.
2. Från: Skriv e-postadress.
3. Ämne: Skriv annonsör, kampanjnamn och vecka.
4. Meddelande: Skriv övrig relevant information om original/kampanj (ex. motivfördelning).

Upload files to ClearChannel here: http//clearchannel.se/skicka-filer/

Downloads

Perrongskisser tunnelbanan
Avståndet mellan varje yta i tunnelbanan varierar från station till station. Se i illustrationen för exakt information om detta, så att kampanjen kan utformas på bästa sett.

bb-national-illustrering-av-grupper-2024.xlsx

billboard-group-of-2-jan18-20242.jpg

Fig 1

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se