Sponsrings- och samarbetsförfrågningar

Clear Channel sponsrar projekt, organisationer eller aktiviteter som bidrar till ökade värden för vår verksamhet, visar vårt engagemang och stärker vårt varumärke. Alla sponsringsaktiviteter ska ta sin utgångspunkt i vårt varumärkeslöfte, vision och värderingar. Vi strävar efter att engagera oss där våra produkter naturligt kan integreras och där vi kan möta vår målgrupp.

Under Om oss kan du läsa vilka organisationer vi arbetar med för närvarande. För sponsringsförfrågningar kontakta marknadsavdelningen.