Reklamfinansiering

Clear Channel är med och möblerar de svenska stadsmiljöerna, utan att det behöver kosta kommuner eller köpcentra en enda krona. Genom reklamfinansiering ingår både gatumöbler och service i anslutning till de platser där vi förfogar över reklamytor. På så sätt kan invånare, besökare och resenärer få designade, ändamålsenliga och välskötta gatumöbler samtidigt som vi kan ge plats åt våra annonsörer i form av utomhusreklam. Den grundläggande idén med reklamfinansierade nyttigheter är att alla ska vara vinnare.

Clear Channel  gör det möjligt att finansiera t ex väderskydd eller offentliga toaletter genom utplacering av reklamobjekt.  Ett samarbete med oss kan finansiera såväl omfattande investeringar, som bekosta all skötsel och underhåll. Vi har en väl uppbyggd organisation och stor erfarenhet av att avlasta kommuner och företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet genom att lägga ut skötsel och underhåll externt.