Specifications

Billboard Metro group of 5

tele2-web-800x450-1.jpg

Format

1585×3025 mm

Synlig yta

1505×2950 mm

Materialspecifikationer

  • Det ska inte ligga någon motivmärkning i originalet. Därför är det viktigt att varje motiv döps till A, B, C osv i filnamnet för korrekt placering. En fil per motiv.
  • Montering sker från vänster till höger.
  • Tavlorna sitter i grupper om 5 tavlor.
  • Mellanrummet mellan reklamytorna är ca 20 cm. Observera att avståndet mellan tavlorna i Gamla Stan är större än på övriga stationer – vänligen se perrongskiss för Gamla Stan för mått.
  • Vi rekommenderar att lägga texter/bilder 20 mm innanför den synliga ytan.

Materialdeadline

Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska kampanjupplägg och uppsättnings anvisningar skickas med e-post till Clear Channel: campaignmanagement@clearchannel.se

Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska original skickas till Clear Channel.

Leverans av material

Original levereras i full skala enligt format ovan. Bilderna bör hålla minst 70 dpi. Använd färgprofilen Coated Fogra39 (standard i Adobe CS). Formatet trycks alltid i CMYK, 4 färger.

Ladda upp tryckfärdiga PDF:er på: https://www.clearchannel.se/skicka-filer/

1. Till: välj ”Printing – tryck” i dropplisten.
2. Från: Skriv e-postadress.
3. Ämne: Skriv annonsör, kampanjnamn och vecka.
4. Meddelande: Skriv övrig relevant information om original/kampanj (ex. motivfördelning).

Övrigt

Viktig information kring annonsering i kollektivtrafiken
På grund av säkerhetsbestämmelser är det förbjudet att använda färgen orange som heltäckande bakgrund i annonser som syns i tunnelbane- eller pendeltågsmiljö. Kontrollera mot köpta ytor.


Viktiga leveransvillkor

Leverans senare än angivet datum, felaktigt levererat material, fel märkning eller avsaknad av kampanjinformation, kan innebära en extra kostnad för beställaren och möjlig försening av uppsättning. Vid avvikelser ska en skriftlig överenskommelse mellan beställaren och Clear Channel Sverige AB upprättas.

Upload files to ClearChannel here: http//clearchannel.se/skicka-filer/

Downloads

Perrongskisser tunnelbanan
Avståndet mellan varje yta varierar från plats till plats. Se i illustrationen för exakt information om detta, så att kampanjen kan utformas på bästa sett.

billboard-group-of-5-sv.jpg

Fig 1

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se