3-3360.jpg

Vårt sätt vägleder oss

Clear Channel är en värderingsstyrd organisation och vi har jobbat hårt med att skapa en hållbar kultur där människor trivs, mår bra, har kul och får de bästa förutsättningarna att prestera som bäst. Som en del av det arbetet har vi tagit fram ”Vårt sätt”. En värdegrund som vägleder oss i det dagliga arbetet.

Vårt sätt utgår ifrån beteenden som vi tycker är viktiga att alla kollegor inom Clear Channel Scandinavia delar:

 • We are committed
 • We are one
 • We get things done
 • We mean business

Engagerad

 • Deltar aktivt, förberett och med egna initiativ i projekt, processer och möten.
 • Bidrar till arbetsglädje och kamratskap genom sin delaktighet och närvaro i gruppens och företagets
  aktiviteter.
 • Lägger när det behövs ner extra tid /arbetsinsats i syfte att lösa ett problem eller uppnå ett mål.
 • Fördjupar ständigt sin kunskap om företaget, sin specialitet och vår bransch.

Ansvarstagande

 • Tar ansvar för att självständigt fatta de beslut som ligger inom den egna rollens mandat.
 • Arbetar proaktivt, kommer med lösningsförslag istället för problem och agerar med god framförhållning.
 • Tar ansvar för att lösa en uppgift från början till slut. Levererar som utlovat/överenskommet.
 • Tar ansvar för, och står upp för, sina beslut och ageranden utan att lämna över dessa till andra.

Samarbetsorienterad

 • Sätter laget framför jaget och ser helheten som viktigare än den enskilda delens framgång.
 • Sätter värde på andras utveckling och hjälper dem att nå framgång. Ger feedback till kollegor och bidrar
  till ett öppet, inkluderande och positivt arbetsklimat.
 • Förstår och lyssnar aktivt på andra avdelningars /medarbetares arbetssätt och prioriteringar, respekterar
  detta och agerar därefter.
 • Använder sin kompetens tillsammans med kollegor från den egna och andra avdelningar för att
  gemensamt söka lösningar på utmaningar. Skapar förutsättningar för samarbete och delar med sig av
  sin kunskap.

Förbättringsorienterad

 • Söker ständigt nya, enklare, effektivare och bättre sätt att utföra sitt och andras dagliga arbetet på.
 • Utmanar ”sanningar” och kommer med konkreta och innovativa lösningar på problem.
 • Hanterar utmaningar genom att vara framåtsyftande och lösningsorienterad.
 • Ser förändringar som möjligheter och inte som hot.
 • Är medveten om sina styrkor och förbättringsområden, är aktiv i sin egen utveckling, inklusive att
  löpande säkerställa att du har rätt kompetens för din tjänst.

Effektiv

 • Bra på att planera och prioritera sin tid och arbetsinsats.
 • Kombinerar snabbhet och kvalitet genom skicklig avvägning och gör rätt saker på rätt sätt.
 • Följer regler och riktlinjer samt använder de verktyg, system och rutiner som arbetet kräver.
 • Involverar rätt kollegor/resurser vid rätt tillfälle för att lösa utmaningar och problem.

Affärsmässig

 • Förstår hur bolaget tjänar pengar och ser till bolagets lönsamhet, den långsiktiga helheten, och kundens
  bästa i varje beslut.
 • Har modet att göra vad som krävs trots att man konfronteras med svåra beslut
 • Använder fakta, analys och nyckeltal för att underbygga sina beslut och analysera dess konsekvenser.
 • Anpassar sig efter nya affärsförutsättningar på ett snabbt och korrekt sätt.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se