Utomhusreklam

Kort beskrivning om vad utomhusreklam faktiskt är. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Varför utomhusreklam?


Räckvidd
Traditionella medier tappar men utomhusreklam står starkt som räckviddsmedium i alla ålderskategorier

Varumärkesbyggande 
Annonsering i räckviddsmedia är bästa sättet bygga ett starkt varumärke och ta marknadsandelar – drivkrafter för ökad lönsamhet.

Når unga 
Flera studier visar att utomhusreklam är ett av få medier som både når och aktiverar unga människor – en målgrupp som är svår att nå eftersom de generellt är trötta på reklam och i hög utsträckning använder ad blockers.​

Omtyckt 
Utomhusreklam stör inte mitt i filmen och tar inte över flödet. Det är några av orsakerna till att många människor är positiva till utomhusreklam.

Trovärdigt 
Genom utomhusreklam syns varumärket tillsammans med andra kända och pålitliga varumärken i det publika rummet.​ Det som sägs där upplevs som trovärdigt och pålitligt.

Flexibelt
Den digitala utomhusreklamens möjlighet att anpassa budskapet i realtid kopplat till tid, plats och händelser i omvärlden gör möjligheterna oändliga.

Aktiverande 
Utomhus förstärker effekten av andra medier. Undersökningar visar också att varannan svensk agerar efter att ha sett utomhusreklam.

varforooh.jpg

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se