hermes2.jpg

Utomhus – fortsatt starkt under hela 2020

Att människor har fortsatt röra sig mycket utomhus under 2020 har vi kunnat följa genom löpande flödesmätningar över året. Efter en sammanställning av 121 mätningar av utomhuskampanjer under coronapandemin kan vi nu dessutom konstatera att samtliga effektmått visar bättre värden jämfört med tidigare år!

Förstärkta effektvärden för utomhuskampanjer under coronapandemin.

Mellan veckorna 12 och 48 har Demoskop genomfört mätningar av 121 utomhuskampanjer som visar att observationsvärdet bibehåller nivån från föregående år. Tittar man vidare på upplevelsen av kampanjerna så har samtliga värden förstärkts:

Trovärdighet!
Utomhus omnämns ofta som en trovärdig kanal och under året har värdena i effektmätningarna ökat med 11 procentenheter. Värdet har gått från 41% till 52%. En ökning på hela 27%!

Relevans!
Många varumärken har lyckats bra under året med att sätta sin marknadsföring i den kontext vi lever i. I kampanjmätningarna ligger resultaten för relevans 7 procentenheter över föregående år. Värdet har gått från 27% till 34%. En ökning på 26%!

Positiva intryck!
Andelen tillfrågade som ansett att utomhuskampanjerna skapat ett positivt intryck har ökat med 5 procentenheter och gått från 44% till 49%. En ökning på 11%.

Vi vet hur viktigt det är att hålla i sin marknadsföring nu och därför är det extra kul att kunna erbjuda en plattform som under hela pandemin har fortsatt att leverera riktigt starka resultat. Vissa annonsörer har erbjudit människor en coronapaus genom att använda ett manér med stark igenkänning. Andra har adderat extra relevans till sin kampanj genom att anpassa budskapen efter kontexten.

Anna Smidemark, Försäljningsdirektör på Clear Channel

OOH – ditt medieval under och efter coronakrisen.

    1. Varumärkesstärkande i kristider. Att marknadsföring är viktigt under kristider har bekräftats under flertalet kriser och så även under coronapandemin. Varumärken som upprätthåller sin marknadsföring har chansen att återhämta sig 9 ggr snabbare.
    2. Omtyckt medieval! Utomhusreklam placerar sig i toppen bland omtyckta mediekanaler vilket är viktigare än någonsin i tider av hög reklamtrötthet. (Novus 2020)
    3. Nå brett – engagera rätt. Med vår plattform kan du nå 80% av Sveriges befolkning inom en vecka, vilket ger dig en oslagbar räckvidd. Med utomhusreklam kan du också engagera dina målgrupper. Visste du att 50% agerar inom sju dagar efter att ha sett en utomhuskampanj. (OCS Sweden)

Leveransgaranti och förstärkta om- och avbokningsvillkor in i 2021.

Clear Channels leveransgaranti i coronatider innebär att vi ställer hela vårt lager till förfogande och kompenserar minskade flöden genom att stärka upp våra kunders kampanjer. Vårt löfte är att vi levererar de kontakter du köpt, enligt gällande försäljningsvillkor.

För att kunna erbjuda en extra trygghet och flexibilitet vid alla nya bokningar tar vi med oss de nya, kortare, om- och avbokningsvillkoren in i 2021. Det innebär en om- och avbokningstid på 6 veckor för kampanjer som går till och med v.26 2021 (ord. villkor 10 veckor). För kampanjer som går från och med v.27 till och med v.52 2021 gäller 6 veckor för digitala kampanjer och 8 veckor för klassiska.

Vi har full förståelse för att många kunder har ett extra behov av trygghet och flexibilitet i sina medieköp och därför förlänger vi nu våra kortare om- och avbokningsvillkor in i 2021.

Anna Smidemark, Försäljningsdirektör på Clear Channel