Specifications

Window panel

skavsjoholm1-v34-2017-fonsterskylt.jpg

Format

500×320 mm

Synlig yta

500×300 mm

Material

Tryck på 0,8 mm kartong med vertikal fiberriktning. Vi rekommenderar Papyrus Excellentkartong eller Excellent Top i föreskriven storlek. Fodrat material accepteras ej. Vid material leverans skall den totala tjockleken, styvheten och det exakta formatet motsvara de ovan angivna värdena. I tveksamma fall, såsom vid introduktion av nya kartonger, skall vår logistikavdelning i god tid konsulteras: e-postadress operations@clearchannel.com

Märkning
Alla original ska märkas med Inåt/utåt om sidorna skiljer sig. Märkningen placeras i utrymmet längst upp i mitten (se bild). Skriv märkningen med versaler och så att texten blir ca 1 cm hög i full storlek.

Materialspecifikationer

Fönsterskylten är dubbelsidig. Hållaren täcker upp till 2 cm av tryckytan i överkant. Ramsystemet varierar i olika vagnstyper, låt därför bakgrundsfärger och bilder ligga utfallande.

Materialdeadline

Om du trycker genom Clear Channel
Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska original skickas till Clear Channel.

Om du hanterar ditt tryckinköp själv
Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska lågupplösta PDF:er och uppsättningsanvisningar skickas med e-post till Clear Channel: campaignmanagement@clearchannel.se. Glöm inte att ange Clear Channels ordernummer för bokningen.

Färdigt material ska levereras till respektive adress senast 6 arbetsdagar före kampanjstart.

Leverans av material

Om du trycker genom Clear Channel:
Original levereras i full skala enligt format ovan. Dokument ska ha minst 3 mm utfall (inkluderat skärmärken). Bilderna bör hålla minst 150 dpi. Använd färgprofilen Coated Fogra39 (standard i Adobe CS). Formatet trycks alltid i CMYK, 4 färger.

Ladda upp tryckfärdiga PDF:er på: www.clearchannel.se/skicka-filer/
1. Till: välj ”Printing – tryck” i dropplisten.
2. Från: Skriv e-postadress.
3. Ämne: Skriv annonsör, kampanjnamn, vecka och ordernummer.
4. Meddelande: Skriv övrig relevant information om original/kampanj (ex. motivfördelning).


Om du hanterar ditt tryckinköp själv:
Kontakta ditt tryckeri för specifikationer samt se information i denna specifikation.


Följesedel

Vid leverans av tryckt material ska en följesedel bifogas med följande uppgifter:

  • Datum
  • Från vilket tryckeri
  • Annonsör/kampanjnamn
  • Clear Channels ordernummer
  • Antal affischer, kolli, motiv
  • Format/produkt
  • Underskrift


Leveransadress
Om inte annat är överenskommet gäller följande leveransadress:
Clear Channel, Betongvägen 4 A, 142 50 Skogås.

Övrigt

Ark
Skylt


Överupplaga

För att möjliggöra underhåll under kampanjperioden skall, förutom bokad nettoupplaga, materialleveransen innehålla en överupplaga om 20%. Avvikelser kan förekomma i särskilda fall. Orderbekräftelsen anger total upplaga inklusive överupplaga.


Leverans invändigt och bladning

Vid leverans av kampanjer med flera motiv skall materialet vara motivbladat. T ex 1, 2, 1, 2 utan mellanlägg. Några exempel av varje skylt levereras separat, för test.


Viktiga leveransvillkor

Leverans senare än angivet datum, felaktigt levererat material, fel märkning eller avsaknad av kampanjinformation, kan innebära en extra kostnad för beställaren och möjlig försening av uppsättning. Vid avvikelser ska en skriftlig överenskommelse mellan beställaren och Clear Channel Sverige AB upprättas.

Upload files to ClearChannel here: http//clearchannel.se/skicka-filer/
classic-window-panel-sv.jpg

Fig 1

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se