Specifications

Billboard – Test undergrupp

sf-bio-ab10-v6-2020-station-domination.jpg

Format

1920×1080

Spotlängd

10 sekunder

Materialspecifikationer

Linjärt material

  • Upplösning: Landskap 1920×1080
  • Filformat: .mov eller .mp4. (Vi rekommenderar ett rörligt material då det fångar ögat bättre. I de fall ni önskar använda ett statiskt material levereras det som .jpeg eller .png)
  • Codec: h.264.
  • Bitrate: Max 20 000 kb/s.
  • Framerate: 25 fps.


Dynamiskt material (datadrivet innehåll)

HTML/HTML5

Vill ni leverera HTML/HTML5 material kontakta gärna ansvarig säljare för en fullständig teknisk specifikation.

  • Browser: Chromium 59 eller senare. Produktion behöver ske inom funktionalitetens begränsningar för korrekt Chromiumversion. Uppkopplingen är via 4G. För att säkerställa att hastigheten räcker till för ex streaming behöver vi alltid testa på utvalda platser där kampanjen ska visas.
  • Upplösning: 1920×1080, 1260×720, 1024×576, 640×352, 568x320px samt 1440×810. Kontrollera mot köpta ytor.
  • Leveransformat: URL.

Upload files to ClearChannel here: http//clearchannel.se/skicka-filer/

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se