Specifications

Billboard Metro group of 2

Format

4190×2938 mm (inklusive utfall)

Synlig yta

4130×2903 mm

Materialspecifikationer

  • Det ska inte ligga någon motivmärkning i originalet. Därför är det viktigt att varje motiv döps till A, B, C osv i filnamnet för korrekt placering. En fil per motiv.
  • Montering sker från vänster till höger.
  • Tavlorna trycks i 3 delar. Anpassa gärna placering av text och bild så att liten text eller känslig del av bild inte kommer i skarvarna.
  • Vi rekommenderar att lägga texter/bilder 20 mm innanför den synliga ytan.
  • Billboard Metro group of 2 består av två ytor som står nära varandra. Avståndet mellan varje yta varierar från plats till plats, från några centimeter till över en meter. Se i illustrationen som ligger under punkten Downloads för exakt information om detta, så att kampanjen kan utformas på bästa sätt.

Materialdeadline

  • Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska kampanjupplägg och uppsättningsanvisningar skickas med e-post till Clear Channel: campaignmanagement@clearchannel.se
  • Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska original skickas till Clear Channel.

Leverans av material

Original levereras i full skala enligt format ovan. Bilderna bör hålla minst 70 dpi. Använd färgprofilen Coated Fogra39 (standard i Adobe CS). Formatet trycks alltid i CMYK, 4 färger.

Ladda upp tryckfärdiga PDF:er på: www.clearchannel.se/skicka-filer
1. Till: välj ”Printing – tryck” i dropplisten.
2. Från: Skriv e-postadress.
3. Ämne: Skriv annonsör, kampanjnamn och vecka.
4. Meddelande: Skriv övrig relevant information om original/kampanj (ex. motivfördelning).

Övrigt

Viktig information kring annonsering i kollektivtrafiken
På grund av säkerhetsbestämmelser är det förbjudet att använda färgen orange som heltäckande bakgrund i annonser som syns i tunnelbane- eller pendeltågsmiljö. Kontrollera mot köpta ytor.

Viktiga leveransvillkor
Leverans senare än angivet datum, felaktigt levererat material, fel märkning eller avsaknad av kampanjinformation, kan innebära en extra kostnad för beställaren och möjlig försening av uppsättning. Vid avvikelser ska en skriftlig överenskommelse mellan beställaren och Clear Channel Sverige AB upprättas.

Upload files to ClearChannel here: http//clearchannel.se/skicka-filer/

Downloads

Perrongskisser tunnelbanan
Avståndet mellan varje yta varierar från plats till plats. Se i illustrationen för exakt information om detta, så att kampanjen kan utformas på bästa sätt.

billboard-metro-group-of-2-sv.jpg

Fig 1

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se