Play Adshel National L Source

VAC

24 000 000 kontakter

Digitala ytor (ca)

1290

Räckvidd

35%

Frekvens

8

Veckor

1

Frågor

Ring oss på 08-522 400 00 Eller skicka ett email till info@clearchannel.se

Ladda ner generell prislista