Transit.

Nå en stor publik i kollektivtrafiken med frekvens och impact.

Nå knappt 1,2 miljoner resenärer i kollektivtrafiken varje vecka på reklamplatser i spårbunden trafik med SL. Med reklam i T-bana, pendeltåg och lokalbanor når du urbana konsumenter på deras väg mellan jobb, skola, fritidsaktiviteter och shopping. Citybanans moderna ytor skapar också nya möjligheter för ytterligare effektiv kommunikation.

play-adshel-national-1.jpg

Resenärer per vecka

1 188 000

Snittresa varje dag

45 min

Produkter

Produkt
Ytor (ca.)
Kategori
Beskrivning
Adshel Big City Adshel. Sveriges bästa räckvidd. Adshel Gambling Adshel. Adshel anpassade till spelbolag över hela Sverige. Adshel National Adshel. Sveriges bästa räckvidd. Adshel Stockholm Adshel. Kommunicera med innerstadspubliken eller nå ut i hela Stockholmsregionen. Billboard Metro Billboard. Bygg starka varumärken med stora format. Billboard National Billboard. Bygg starka varumärken längs vägen och i tunnelbanan. Create & Domination Create. Endast fantasin sätter gränser. Play Adshel Big City Play. Digital reklam i Sveriges största städer. Play Adshel Gambling Play. Digital reklam anpassade till spelbolag på de bästa platserna i Sverige. Play Adshel National Play. Sveriges bästa räckvidd med DOOH. Play Adshel Stockholm Play. Nå ut till stockholmarna. Play Adshel Transit Play. Digital reklam på de bästa platserna i kollektivtrafiken. Play Billboard Play. Exklusivt format på Stockholms mest centrala knutpunkter. Play Spectacular Play. Ta för dig i staden med exklusiva storformat. Escalator panel Transit. Något att fästa blicken på i rulltrappor och trappor på tunnelbane- och pendeltågsstationer i Stockholm. Streamer panel Transit. Avlångt format placerat ovanför fönstren i bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Wall panel Transit. Stående format rakt i blickfånget för passagerare i spårbunden kollektivtrafik. Wall panel+ Transit. Det största invändiga formatet i bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Window panel Transit. Dubbelsidiga skyltar som syns både in- och utifrån bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se