Transit.

Nå en stor publik i kollektivtrafiken med frekvens och impact.

I Stockholms län kan du nå 1,3 miljoner resenärer varje vecka i kollektivtrafiken. Med reklam i och på spårvagnar, T-bana, pendeltåg, buss, båt och lokalbanor når du urbana konsumenter på deras väg mellan jobb, skola, fritidsaktiviteter och shopping. Citybanans moderna ytor skapar också nya möjligheter för ytterligare effektiv kommunikation.

(Källa: SL och Kantar Media)

sweden-webstill-transit-02.jpg

Kollektivresenärer per vecka

1 300 000

Tunnelbaneresenärer per vecka

1 000 000

Snittresa varje dag

~45 min

Produkter

Produkt
Ytor (ca.)
Kategori
Beskrivning
Adshel Big City Classic. Sveriges bästa räckvidd. Adshel Gambling Classic. Adshel över hela Sverige anpassade till spelbolag. Adshel National Classic. Sveriges bästa räckvidd. Adshel on the go Classic. Nå dina målgrupper nära inköpsställen. Adshel Pharmacy Classic. Nå dina målgrupper nära landets apotek. Adshel Stockholm Classic. Kommunicera med innerstadspubliken eller nå ut i hela Stockholmsregionen. Billboard Metro Classic. Bygg starka varumärken med stora format. Escalator panel Classic. Något att fästa blicken på i rulltrappor och trappor på tunnelbane- och pendeltågsstationer i Stockholm. Streamer panel Classic. Avlångt format placerat ovanför fönstren i bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Wall panel Classic. Stående format rakt i blickfånget för passagerare i spårbunden kollektivtrafik. Wall panel+ Classic. Det största invändiga formatet i bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Window panel Classic. Dubbelsidiga skyltar som syns både in- och utifrån bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Create Create. Specialinstallationer som tar plats, väcker uppmärksamhet och blir en snackis. Create Engage Create. Låt ditt varumärke interagera med målgrupperna genom sampling och exponering. Create Ferry Domination Create. Foliering på utsidan och annonsering på insidan av kollektivtrafikens båtar. Create Station Domination 11 stationer Create. Foliering på icke-traditionella ytor såsom väggar, rulltrappor och pelare. Create Train Domination Create. Folieringar in- och utvändigt på tunnelbana och pendeltåg. Create Tram Domination Create. Foliering på spårvagnar och tvärbanan i Stockholm City. Play Adshel Big City Play. Digital reklam i Sveriges största städer. Play Adshel Gambling Play. Digital reklam anpassade till spelbolag på de bästa platserna i Sverige. Play Adshel National Play. Sveriges bästa räckvidd med DOOH. Play Adshel on the go Play. Nå dina målgrupper nära inköpsställen. Play Adshel Pharmacy Play. Nå dina målgrupper på digitala skyltar nära landets apotek. Play Adshel Stockholm Play. Nå ut till stockholmarna. Play Adshel Transit Play. Digital reklam på de bästa platserna i kollektivtrafiken. Play Billboard Play. Exklusivt format på Stockholms mest centrala knutpunkter. Play Spectacular Play. Ta för dig i staden med exklusiva storformat.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se