Transit.

Nå en stor publik i kollektivtrafiken med frekvens och impact.

Nå 868 000 resenärer i kollektivtrafiken varje vecka på reklamplatser i spårbunden trafik med SL. Med reklam i T-bana, pendeltåg och lokalbanor når du urbana konsumenter på deras väg mellan jobb, skola, fritidsaktiviteter och shopping. Citybanans moderna ytor skapar också nya möjligheter för ytterligare effektiv kommunikation.

hm-hennes-mauritz-ab4-v43-2017-folierat-1.jpg

Resenärer per vecka

868 000

Snittresa varje dag

44 min

Produkter

Produkt
Ytor
Kategori
Beskrivning
Create Station Domination 6 stationer Create., Transit. Foliering på icke-traditionella ytor såsom väggar, rulltrappor och pelare. Create Train Domination Create., Transit. Folieringar in- och utvändigt på tunnelbana. Play Adshel Transit L 272 Play., Transit. Digital reklam på de bästa platserna i kollektivtrafiken. Play Adshel Transit M 272 Play., Transit. Digital reklam på de bästa platserna i kollektivtrafiken Play Adshel Transit XL 272 Play., Transit. Digital reklam på de bästa platserna i kollektivtrafiken Escalator panel L 615 Transit. Reklamyta placerad vid rulltrappor och trappor i T-banan. Escalator panel M 245 Transit. Reklamyta placerad vid rulltrappor och trappor i T-banan. Streamer panel L 3 750 Transit. Avlångt format placerat ovanför fönstren i T-bana, pendeltåg och lokalbanor. Streamer panel M 1 795 Transit. Avlångt format placerat ovanför fönstren i Buss, T-bana, pendeltåg och lokalbanor. Wall panel L 4 450 Transit. Placerad på väggen vid sätena. Finns i T-bana, pendeltåg och lokalbanor. Wall panel M 1945 Transit. Placerad på väggen vid sätena. Finns i T-bana, pendeltåg och lokalbanor. Wall panel+ L 3 620 Transit. Det största invändiga formatet, placerad på Buss, T-bana, pendeltågs- och lokalbanevagnens kortsidor. Wall panel+ M 1 810 Transit. Det största invändiga formatet, placerad på Buss, T-bana, pendeltågs- och lokalbanevagnens kortsidor. Window panel L 4 480 Transit. Dubbelsidiga skyltar som syns både in- och utifrån. Finns i Buss, T-bana, pendeltåg och lokalbanor. Window panel M 2 240 Transit. Dubbelsidiga skyltar som syns både in- och utifrån. Finns i Buss, T-bana, pendeltåg och lokalbanor.

Ring oss

På 08 522 400 00. Eller skicka ett e-mail till info@clearchannel.se