Shopping.

Point of sale driver försäljning.

Med reklam i och utanför dagligvaruhandeln når du konsumenter extremt nära köptillfället. Eftersom 7 av 10 köpbeslut fattas i butik är det bra om du ser till att konsumenterna har din produkt på näthinnan redan innan de går in i butiken.

sv-shopping-2240x1600-1.jpg

Produkter

Produkt
Ytor
Kategori
Beskrivning
Adshel Gambling 1 670 Shopping., Transit., Street. Adshel anpassade till spelbolag över hela Sverige. Adshel National L 2000 Shopping., Transit., Street. Centrala placeringar över hela landet. Adshel National M 1500 Shopping., Transit., Street. Centrala placeringar över hela landet. Adshel National S 850 Shopping., Transit., Street. Centrala placeringar över hela landet. Adshel National Supermarket L 1450 Shopping. Nå konsumenter extremt nära köptillfället. Adshel National Supermarket M 1125 Shopping. Nå konsumenter extremt nära köptillfället. Create Shopping., Transit., Street. Endast fantasin sätter begränsningarna. Play Adshel Gambling L 939 Shopping., Transit., Street. Digital reklam på de bästa platserna i Sverige. Play Adshel Gambling M 939 Shopping., Transit., Street. Digital reklam på de bästa platserna i Sverige. Play Adshel Gambling XL Shopping., Transit., Street. Digital reklam på de bästa platserna i Sverige. Play Adshel Mall L 522 Shopping. Rörlig reklam i och i närheten av köpcentrum. Play Adshel Mall M 522 Shopping. Rörlig reklam i och i närheten av köpcentrum. Play Adshel Mall XL 522 Shopping. Rörlig reklam i och i närheten av köpcentrum. Play Adshel National L 969 Shopping., Transit., Street. Rörliga kampanjer med synlighet i över hela Sverige. Play Adshel National M 969 Shopping., Transit., Street. Rörliga kampanjer med synlighet i över hela Sverige. Play Adshel National XL 969 Shopping., Transit., Street. Rörliga kampanjer med synlighet i över hela Sverige. Play Adshel Stockholm L 408 Shopping., Transit., Street. Digital reklam på de bästa platserna i Stockholm. Play Adshel Stockholm M 408 Shopping., Transit., Street. Digital reklam på de bästa platserna i Stockholm. Play Adshel Stockholm XL 408 Shopping., Transit., Street. Digital reklam på de bästa platserna i Stockholm. Play Flex Shopping., Transit., Street. Skräddarsy din kampanj Trolley Hypermarket L 98 000 Shopping. Kom så nära köpet som möjligt med kundvagnsreklam. Trolley Hypermarket M 49 000 Shopping. Kom så nära köpet som möjligt med kundvagnsreklam. Trolley National L 140 000 Shopping. Kom så nära köpet som möjlig med kundvagnsreklam. Trolley National M 70 000 Shopping. Kom så nära köpet som möjligt med kundvagnsreklam.

Ring oss

På 08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se