talita-play-2022-ed-scaled.jpg
Nyheter / CSR, Hållbarhet och Kampanjer och Press

Utomhuskampanj mot sexköp – viktigt samarbete med Talita

28/10-22
Med stora möjligheter kommer stort ansvar. För Clear Channel innebär det bland annat att välja samarbeten och initiativ som gör skillnad på riktigt där samhällsviktiga budskap får ta plats i det offentliga rummet. En av dessa viktiga samarbetspartners är den ideella organisationen Talita som hjälper kvinnor att bli fria från prostitution och människohandel.

Lagstiftningen i Sverige förbjuder köp av sex, men inte försäljning av sexuella tjänster. Kampanjens syfte är att väcka allmänhetens intresse, men framförallt riktar den sig både till potentiella sexköpare och till dem som känner någon som köper sex. Under de senaste åren har Talita och Clear Channel samarbetat vid flera tillfällen för att nå ut med budskap som gör skillnad på riktigt.

Vi hoppas kampanjen skapar reaktioner med diskussioner och leder till ett förändrat beteende. Tack vare att Clear Channel lyfter dessa viktiga frågor på sin plattform får vi möjligheten att nå människor i hela samhället, även de som aldrig skulle söka upp oss på egen hand. Det är ett otroligt värdefullt samarbete som vi är mycket glada över.

Anna Sander, grundare på Talita

Clear Channels reklamskyltar är placerade i staden där människor rör sig som mest och Talitas budskap når därför brett samtidigt som det träffar rätt målgrupp. 

För oss är det viktigt att kunna bidra till de goda krafterna i samhället där samhällsviktiga budskap får synas stort på vår plattform. Det här är en kampanj som syftar till att både driva aktivering och beteendeförändring samtidigt som den ska upplysa allmänheten. Vi är stolta över att kunna göra skillnad.

Claes Kugelberg, Kommersiell direktör och vice vd på Clear Channel

Under tre veckors tid tar Talitas kampanj över gator och torg i Stockholm. Kampanjen är framtagen i samarbete med reklambyrån Åkestam Holst. Bakgrunden till kampanjidén bygger på det förändrade ekonomiska världsläget.

– Vi såg en möjlighet att nå fram med budskapet och på ett kontextuellt sätt kommentera världsläget kopplat till Talitas arbete. Med en rådande lågkonjunktur blir det mindre pengar i plånboken och förhoppningsvis leder det även till färre sexköp. Talitas viktiga arbete är en stark röst som står upp för alla utsatta kvinnor i det tysta och vi är otroligt stolta över att få vara med och göra skillnad, säger Anna Nollendorfs, produktionsledare på Åkestam Holst.

Kontakt

Vi har ett tydligt mål om att vår närvaro i staden ska bidra till trevligare, mer dynamiska och hållbara miljöer. Läs mer här om våra olika initiativ.

Anna Wiksten

Chief Marketing Officer

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se