medis-spectacular-2.jpg
Nyheter / Press

UTOMHUS SLÅR ALL-TIME-HIGH

2019-02-27
Utomhusbranschen och Clear Channel är en tydlig vinnare när IRM presenterat medieinvesteringarna för Q4 och helår 2018. De totala medieinvesteringarna ökade med 6,1 procent medan utomhus ökade med hela 18 procent.

Återigen tar Clear Channel marknadsandelar från både andra medier och konkurrenter. Vi har under 2018 lyckats med att ytterligare öka tillväxten och befäst vår marknadsledande position genom en kraftig digital expansion, stark försäljning och nytänkande produktutveckling.

Att utomhusbranschen går starkt framåt ser man också om man tittar på Sverige Mediebyråers statisk över mediebyråförmedlade investeringarna där utomhus ökade med 17,6 procent under 2018. Det är andelsmässigt den näst största ökningen av alla medier.