Situation sthlm-säljare
Nyheter / CSR, Press

Situation Stockholm i ny stor kampanj med Clear Channel för att bära fram tidningsförsäljningen

22/12-21
I somras lanserade Situation Stockholm en omfattande utomhuskampanj tillsammans med Clear Channel – och fick en märkbar kampanjeffekt med ökad försäljning. Som en del i ett långsiktigt partnerskap med Situation Sthlm lanserades nyligen ännu en kampanj med budskapet att priset på tidningen höjs för att ge säljarna högre lön. Kampanjen är framtagen av The&Partnership.

Vår tidigare kampanj Årets säljare fick omedelbar effekt, inte bara på tidningsförsäljningen utan också genom den stolthet det skapade hos alla våra säljare som jobbar för att förändra sin livssituation. När vi nu höjer priset på tidningen kan våra säljare få en välförtjänt löneförhöjning och genom den här kampanjen hoppas vi att människor förstår värdet av förändringen.

Pia Stolt, VD Situation Sthlm

Kampanjen kastar ljus på säljarna och tidningens samhällsnytta. Den tar avstamp i att cirka 200 säljare arbetar utomhus på gator och torg, året runt, med att sälja tidningen som ger en skildring av Stockholm stad, dess invånare, och gatans kultur. Säljarna är i mångt och mycket tidningens ansikte utåt. Den här gången frontar Bosse, Patrik och Celina kampanjen. På så vis lyfter man fram säljaren som oftast verkar i det tysta. Förhoppningsvis leder kampanjen till en ökad förståelse för hur människor som definieras hemlösa i det svenska samhället, försöker skapa sig en positiv självkänsla, identitet och försörjning.  Huvudsyftet med kampanjen är att informera och skapa acceptans för prishöjningen med 20 kr. En summa som gör stor skillnad i hushållskassan för säljaren.

– Vårt system bygger på att säljarna köper tidningen för 40 kronor av oss och säljer den sedan för 80 kr. Tack vare prishöjningen får de idag 10 kronor mer för varje såld tidning, vilket blir en stor löneskillnad.  Hittills har vi bara fått positiv respons på prisökningen, säger Pia Stolt, VD på Situation Stockholm.

Det går inte i ord att uttrycka vad samarbetet med Clear Channel betyder för Situation Sthlm. Våra säljare rör ju sig i gaturummen där Clear Channel verkar. Att vi får synas i de miljöerna i Stockholm är ovärderligt, liksom att arbeta med ett företag som på riktigt har ett socialt engagemang, och som tycker att det är viktigt att vara med och göra skillnad.

Pia Stolt, VD Situation Sthlm

Pia Stolt fortsätter engascherad:

– Tack vare förra kampanjen var det många nya som sökte sig till oss för att bli säljare. Säljarna själva uttrycker ofta hur otroligt positivt det är att få vara med i samhället och möta blickar som är positiva, blickar som säger bra kämpat. Tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad på riktigt.

Situation sthlm

Här kan du läsa om Situation Sthlms förre kampanj.

För ytterligare information kan du kontakta:

Anna Wiksten

Head of Marketing Scandinavia

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se