clear-channel-flex-1.jpg
Nyheter / Insikter, Press

REPLIK. Finn Wikander förklarar mer om programmaticsatsningen.

Debattinlägg publicerat på Dagens Medias hemsida den 12 oktober 2017.

Det var med stort intresse jag läste Hoss Khosravis debattinlägg om vår stora programmaticlansering, Flex, i förra veckan. Dels blev jag glad över hans varma lyckönskningar, och dels tänkte jag att några förtydliganden kanske skulle vara till hjälp för att reda ut begreppen.

Som marknadsledare inom utomhusreklam i Skandinavien känner jag och hela Clear Channel ett stort ansvar för att driva branschen framåt och bryta ny mark. Detta gäller inte minst inom programmatic för digital utomhusreklam (DOOH). Det är inte första gången en ledande aktör inom en bransch tar ett större kliv än väntat och ändrar spelreglerna för aktörerna på marknaden. Och det är inte heller första gången som detta mottas med viss oro. Med det sagt blir jag inte förvånad över att det kan upplevas lite förvirrande när vi skapar och definierar en ny, bredare och mer relevant utgångspunkt för programmatic för DOOH.

Programmatic i dess ursprungliga form utvecklades av och för onlinemediet – för att lösa deras unika utmaningar (överskott på annonsplats, en fragmenterad medieägarstruktur, etc.). Online och utomhusreklam är två fundamentalt olika medier som därför behöver olika lösningar för att addera verkligt annonsörsvärde. Och att göra en karbonkopia av onlines version av programmatic känns därför som en dålig strategi.

Så låt mig ytterligare förtydliga och befästa min och vår ståndpunkt: Programmatic är så mycket mer än bara ett automatiserat köp.

Lite förenklat kan programmatic delas upp i tre områden: 1) Automatisering, 2) Mätbarhet och 3) Flexibilitet. För mig är de två sistnämnda de tveklöst viktigaste områdena för DOOH.

Nummer ett, Automatisering eller ”automated trading”, är bara en del av programmatic och framförallt så bidrar det med minst annonsörsnytta – det vill säga det som är absolut viktigast för dig och mig i vårt jobb. Automatisering är ett relevant område även för DOOH, men vi ska inte börja i den änden.

Vad gäller Mätbarhet så har vi nu äntligen en branschgemensam digital valuta på plats – som vi tillsammans har lagt år på att ta fram. En stor framgång för hela branschen och en viktig pusselbit för att kunna leverera smarta(re) kampanjer till våra kunder.

Slutligen, Flexibilitet är det som tillsammans med mätbarhet verkligen kan addera det värde som våra kunder efterfrågar. Därför har vi satsat stora resurser på att bygga en plattform som kan leverera flexibilitet på ett helt nytt sätt. Vår lösning är betydligt mer sofistikerad än att bara välja en viss timme eller en viss dag.

Och vi har redan fått kvittot på att vårt djärva drag har lyckats. Bara de senaste veckorna sedan lanseringen har vi sett en rusning från kunder att boka via vår nya flexibla plattform.

Avslutningsvis instämmer jag helt i att vi som bransch skall jobba tillsammans för att lyfta vårt medieslag ytterligare och göra vår beskärda del av mediekakan betydligt större. Sverige är ett av de länder i världen som har den lägsta andelen utomhusreklam som andel av de totala medieinvesteringarna. Låt oss ändra på det.

finn-wikander-e1513696512140.jpg