group-of-three.jpg
Nyheter / Insikter

Reach – även lokalt.

Med ett starkt utomhusår 2019 i ryggen går vi nu in i 2020 – ett år som bjuder på ett fullspäckat evenemangsschema, inte minst på sportsidan. Det finns mängder med smarta, kreativa och effektfulla möjligheter att bygga varumärke, ha hög relevans och skapa träffsäker kommunikation genom att ta tillvara på synergieffekterna i mötet mellan de traditionella bredare och de digitala smalare medierna. Vi förbereder dig inför marknadsåret 2020 genom att ta fasta på några av de trender som vi kommer få se mer av framöver.

Att nå många snabbt över hela landet och skapa en gemensam sanning för de man kommunicerar med är ett av syftena med räckviddskommunikation. Men som lokal aktör kan man också jobba med räckvidd och skapa ett starkt nedslag för den breda massan inom en specifik region. Melodifestivalen är kanske vårt tydligaste exempel på ett evenemang med starkt engagemang över hela landet som också, på grund av de lokala deltävlingarna, har en tydlig lokal koppling.

Vårt initiativ Stockholm Underground är ett exempel på lokal digital räckvidd. Där användes flera hundra digitala reklamskyltar i Stockholms kollektivtrafik för att i realtid visa information om spelningar som äger rum på stadens mindre scener. Initiativet är framtaget för att inspirera till nya musikupplevelser och möjliggöra för lovande artister att nå igenom bruset.

Ett annat exempel att inspireras av är Marsh & Parsons Estate Agen ts, Storbritannien, som på ett humoristiskt och annorlunda sätt lyckades nå igenom bruset och få ett fint genomslag med hjälp av lokalanpassade annonser. Läs mer om den kampanjen här!