komm3-v21-2021-play-adshel-scaled.jpg
Nyheter / CSR, Kampanjer

Exceptionella observationsvärden för utomhuskampanjen Kavla upp

I syfte att få svenska folket att vaccinera sig mot covid-19 lanserades i maj kampanjen Kavla upp i Clear Channels utomhusnätverk i Stockholm och över hela landet. En mätning av kampanjens effekt visar att Kavla upp är en av de högst uppmärksammade kampanjerna någonsin. 88% i kampanjens målgrupp svarar att de har sett kampanjen i kollektivtrafiken – dubbelt så många som branschsnittet.

För att bygga snabb och hög räckvidd och nå målgrupper på flera olika språk fick utomhusmediet en central roll i mediemixen vid planeringen av kampanjen. Flexibiliteten i digital utomhusreklam, möjligheten att kommunicera flera olika motiv, samt de stora flödena av människor som finns i kollektivtrafiken, gjorde att valet föll på en kombination av klassiska och digitala format med nationell räckvidd och särskild förstärkning i Stockholms kollektivtrafik.

Bakom kampanjen står branschorganisationen Komm! (Sveriges Kommunikationsbyråer) samt ett antal byråer.

– Syftet med Kavla upp var att nå så många som det bara är möjligt i alla olika delar av samhället. Utomhus är ett av få medier som verkligen når ut brett till de många människorna, där vi också har haft möjlighet att arbeta med en stor mängd målgruppsanpassade enheter. Det är en viktig kanal i en fragmenterad mediebild, säger Helena Westin, ordförande på Komm!.

I den effektmätning som har utförts av Clear Channel och Demoskop överpresterar kampanjen, jämfört med totalsnittet, inom samtliga områden och det är en av de högst uppmätta kampanjmätningarna någonsin. 88% i kampanjmålgruppen svarar att de har sett kampanjen i kollektivtrafiken – dubbelt så många som branschsnittet.

Observationsvärdena är otroliga! Kavla upp har blivit ett begrepp som också har skapat diskussion. För oss innebär det att vi har lyckats med det andra syftet med kampanjen – att visa kommunikationens kraft. Vi har lagt ner stor möda på tydliga och konsekventa budskap med stor hantverksskicklighet i utförandet, och det har gett resultat, säger Helena Westin.

Av de som har observerat kampanjen tycker 84% att budskapet är tydligt och 59% att kampanjen är relevant för dem. 62% uppger att de upplever kampanjen som modern och 61% att de tycker den är trovärdig. Detta utgör viktiga värden som alla har påverkat kampanjens förmåga att driva effekt.

–  Vi är stolta över att vi genom vår plattform kan möjliggöra att ett så viktigt budskap som det Kavla upp står för, når ut till miljontals människor där de lever, bor och rör sig. Stockholms kollektivtrafik är en oslagbar plats när det gäller att nå brett till många människor och samtidigt driva konvertering. Den här kampanjen är ett tydligt bevis på det, säger Claes Kugelberg, kommersiell chef på Clear Channel.

Här kan du läsa mer om kampanjen:
Clearchannel.se
Kavla upps egen sida.

komm2-v21-2021-window-panel-scaled.jpg

Om kampanjen och effektmätningen

Kampanjen Kavla upp visades på Clear Channels plattform för utomhusreklam mellan v 21-24, 2021. Kampanjens effekt mättes av Demoskop under vecka 27. Undersökningen gjordes via en webbenkät med personer (16-65 år) som bor i det aktuella distributionsområdet.

Resultat från kampanjeffektmätning
88% av alla tillfrågade hade sett kampanjen (branschreferens: 44%)
84% av alla som sett kampanjen upplevde att den hade ett tydligt budskap
61% av alla som sett kampanjen upplevde den som trovärdig
59% av alla som sett kampanjen upplevde den som relevant
42% av alla som sett kampanjen blev intresserade av att göra det kampanjen uppmanar till
21% av alla som sett kampanjen har sökt information på nätet
33% av alla som sett kampanjen har gjort det kampanjen uppmanar till

Kampanjen ansågs vara: Relevant, sympatisk, trovärdig, modern och informativ.
Kampanjen ansågs INTE vara: irriterande, förvirrande.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se