fotobestallning-odenplan36-v31-2017.jpg
Nyheter / Insikter

DOOH – Det perfekta hybridmediet.

2017-01-04
OOH – Det perfekta hybridmediet.

Utomhus finns där vi rör oss som mest. I stadsskärnorna, längs de stora vägarna, i kollektivtrafiken och i shoppingcentrum. Samtidigt som vi har blivit mer aktiva och urbana har också den nya teknologin skapat nya beteendemönster hos oss. Företag har blivit beroende av att hitta nya sätt att nå och interagera med sin konsumenter och därav kan DOOH ses som lösningen.

Man kan säga att det finns tre grundläggande medier: utomhus, online och teve. Men sedan har vi ju också DOOH – digital utomhus. DOOH besitter alla egenskaper som innefattas i dessa tre medier och är just därför det perfekta hybridmediet. De olika typerna av digitalt innehåll som DOOH jobbar med är linjärt, dynamsikt, interaktivt och upplevelsebaserat. DOOH kan innefattar anaimationer, videos, flexibla lösningar med olika budskap, datadrivet innehåll och ökad relevans. Detta ger möjligheter inget annat medie ger!

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se