medborgarplatsen-cykel-sv.jpg
Nyheter / Hållbarhet

Digital klimatcoach tar över reklamskyltar – ska hjälpa invånare att bli mer hållbara

2019-06-10

Allt fler svenskar vill leva mer hållbart. Därför testas nu en ny tjänst som hjälper invånare att ställa om till mer hållbara vanor och beteenden. Tjänsten lyfter fram exempel på positiva förändringar och använder digitala reklamskyltar i offentliga miljöer för att nå ut brett. Initiativet syftar till att bidra till utvecklingen av ”smarta städer” och bakom står företaget Clear Channel.

Miljö och klimatet toppade svenska väljares agenda inför EU-valet. För att klara klimatmålen måste samhället genomföra stora förändringar, så även dess invånare. Rapporteringen kring klimatet har präglats av artiklar fokuserade på kris och katastrof, men forskning visar att det behövs tre positiva budskap för varje negativt budskap för att förmå människor att bryta gamla mönster och skapa nya hållbara beteenden.

Därför lanserar Clear Channel en ny tjänst för digitala reklamskärmar i offentlig miljö som använder öppna data från kommuners hållbarhetsarbete och översätter den till budskap som påverkar människors beteende i en positiv riktning – till exempel att minska matsvinn, öka återvinningen eller ställa bilen och ta cykeln istället. Tjänsten heter ”Klimatcoachen” och är inspirerad av Richard Thalers Nobelprisvinnande ”nudge theory” och forskning specifikt kring hållbarhet och beteendeförändringar av psykologen, Per Espen Stoknes.

– Klimat- och hållbarhetsfrågan ligger högst upp på agendan för både kommuner och medborgare. Det görs väldigt mycket bra arbete men resultaten uppmärksammas inte tillräckligt. Som tur är sitter kommuner och städer på otroliga mängder hållbarhetsdata och det här är en möjlighet att nå ut brett med positiva exempel för att skapa ytterligare positiva effekter, säger Finn Wikander, produkt- och innovationsdirektör på Clear Channel Scandinavia.

Klimatcoachen kommer att premiärtestas 10–24 juni på över 250 digitala reklamskärmar i Stockholmsområdet och följas upp genom en effektmätning av Demoskop. Testet kommer att lyfta fram budskap kring minskad nedskräpning, ökad återvinning och fler cyklister i staden, och innehållet kommer att visas istället för ordinarie reklam. Efter sommaren kommer tjänsten göras tillgänglig gratis för alla de – både städer och kommuner – som använder Clear Channels digitala skärmar.

– Information kan driva positiv förändring men effekten handlar om hur budskapet utformas och var det kommuniceras. Digitala mediaskärmar är idag en del av den urbana stadsmiljön och just därför särskilt lämpade att säga något om just staden och miljön. Och i en tid då allt fler blir allt mer inlåsta i filterbubblor är detta den effektivaste vägen att nå rakt ut till medborgarna, säger Finn Wikander.

Städer runt om i världen arbetar för att driva innovation och dra nytta av fördelar som följer med utvecklingen av smartare städer. Ett tydligt värde av bland annat öppna data och ökad digitalisering handlar om städers hållbarhetsarbete. Clear Channel ser att digitala reklamskyltar kan spela en roll i utvecklingen och har därför börjat utveckla nya initiativ som använder reklamskyltarna som en resurs för allmännytta. Under kalla dagar i slutet av 2018 visades till exempel information som hjälpte Stockholms hemlösa att hitta till närmaste härbärge.

– Smarta städer handlar inte bara om vilken teknologi som användes, utan snarare hur man kombinerar teknologi med öppna data, kreativitet och beteendevetenskap. Klimatcoachen handlar i grunden om att omvandla kommunernas egna data till positiva hållbarhetsbudskap som hyllar och inspirerar dess medborgare, säger Finn Wikander.

Om Klimatcoachen

  • Klimatcoachen kommer att premiärtestas 10–24 juni på över 250 digitala reklamskärmar i Stockholm. Tjänsten är utvecklad av Clear Channel och anpassad för digitala reklamskärmar i stadsmiljö.
  • Klimatcoachen är ett digitalt verktyg utvecklat för att hjälpa städer och kommuner att förvandla sin egna hållbarhetsdata till beteendeförändrande kommunikation med fokus på hållbarhet.
  • Genom att mata in hållbarhetsdata från de två senaste åren så kalkylerar Klimatcoachen ut den positiva förändring som skett. Den tar sedan denna kalkyl och förvandlar till ett budskap och genererar en digital, rörlig utomhusenhet anpassad för digitala utomhusskärmar.
  • Klimatcoachens budskapsgenerator är inspirerad av Richard Thalers Nobelprisvinnande ”nudge theory” och forskning specifikt kring hållbarhet och beteendeförändringar av psykologen, Per Espen Stoknes.
  • Exempel på miljörelaterade frågor som tjänsten kan användas för att påverka: Återvinning, nedskräpning, cykling, elbilar, matsvinn och CO2-utsläpp.
  • Tjänsten är utvecklad i samarbete med Beteendelabbet, som är experter på nudging och att omvandla forskningsinsikter till enkla beteendeverktyg, samt designbyrån Affairs.

Om nudging

Nudging är en gren inom beteendeekonomin som handlar om hur man kan påverka och förändra människors beteenden. Nudging tar hänsyn till att vi människor inte alltid är helt rationella och därför inte alltid tar de bästa besluten – vi har ofta svårt att ta oss över gapet mellan vilja och handling. Att designa budskap och miljöer utifrån nudgings principer kan stötta medborgare att uppnå sina mål genom en liten knuff i rätt riktning. Nudging kan hjälpa människor bryta gamla mönster och skapa nya, bättre, beteenden.

Om hållbarhet och beteendeförändringar

Per Espen Stoknes forskning visar att människor behöver tre positiva budskap för varje negativt budskap, för att inte psykologiska försvarsmekanismer ska aktiveras och blockera en beteendeförändring. Helst ska även den informationen vara förankrad i mottagarens lokala och sociala kontext — då hjälper sociala normer och sociala drivkrafter till att förändra våra beteenden. Till exempel är människor mer benägna att köpa elbil eller installera solceller om de får höra grannarna redan gjort det.

Om Sveriges kommuner och öppna data

Sveriges kommuner arbetar idag, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), för att öppna upp och tillgängliggöra öppna data från sina verksamheter. Så här definierar till exempel Linköpings kommun sitt arbete: ”För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag, tillgängliggörr Linköpings kommun offentlig information i form av öppen data.”

Om digitala skärmar i stadsmiljöer

Fler och fler skärmar för utomhusreklam blir digitala och uppkopplade vilket gör att de kan användas på ett mer dynamiskt sätt än en statisk yta. Till exempel kan innehållet uppdateras och anpassas i realtid. Detta skapar också nya möjligheter att använda skärmarna för helt nya typer av tjänster — också för kommunerna i vars städer skärmarna finns. I Stockholm finns det till exempel över 250 digitala skärmar idag.