play-5-grupp-2.jpg
Nyheter

Clear Channel tar hem SLs prestigekontrakt

Clear Channel har vunnit de centrala kontrakten i SLs stora reklamupphandling och befäster därmed sin ledande position inom klassisk och digital utomhusreklam för en lång tid framöver. Avtalen löper till 2026 och omfattar all reklam i spårtrafik (tunnelbana och pendeltåg) samt reklamen på alla busshållplatser i hela Stockholms län.

Clear Channel har vunnit de centrala kontrakten i SLs stora reklamupphandling och befäster därmed sin ledande position inom klassisk och digital utomhusreklam för en lång tid framöver. Avtalen löper till 2026 och omfattar all reklam i spårtrafik (tunnelbana och pendeltåg) samt reklamen på alla busshållplatser i hela Stockholms län.

Vi har under lång tid varit den utan tvekan ledande aktören och pionjären inom utomhusreklam och vi är stolta över att ännu en gång ha fått förtroendet av SL att samarbeta med dem om deras reklamytor. Vi har alltid legat steget före och ständigt utvecklat vårt erbjudande gentemot våra annonsörer. Det här avtalet innebär en historiskt stor satsning för oss och det befäster vår ledande position i Sverige, säger Ola Klingenborg,VD Clear Channel Sverige.

– Utomhusreklam är i en fantastisk position och växer tillsammans med mobilt snabbast av alla medier. Den pågående digitaliseringen av utomhusreklamen möjliggör också nya sätt för annonsörerna att kommunicera med konsumenterna. Det är en revolutionerande utveckling som vi tror starkt på och därför investerar vi flera miljarder i SL-kontraktet för att säkra och utveckla Sveriges enskilt främsta reklammiljö.

Clear Channel genomför en renodling av produktportföljen och lämnar därför reklamen i och på bussar i Stockholm från 2017. Clear Channel har under de senaste åren avslutat bussreklamkontrakt i ett tiotal svenska städer. Istället kommer vi nu att investera i nya och spektakulära digitala produkter under avtalsperioden.

– Vi ser att reklam i och på bussar får allt mindre betydelse och är förhållandesvis kostsamt att sköta. Renodlingen av vår produktportfölj frigör resurser och kapital som vi nu kan allokera till de produkter vi tror är strategiskt riktiga att satsa på, ett exempel är vår digitala riksserie, säger Ola Klingenborg.

Upphandlingen har omfattat fyra delar; spårtrafik, buss utsida, buss insida, samt reklamen på busshållplatser. Avtalen kommer att gälla från och med den 1 januari 2017 och löpa över fem år med möjlighet till förlängning i fyra år. Intill dess gäller SL:s och Clear Channels befintliga samarbetsavtal.

– Nu ska vi fira den här fantastiska framgången. Vi är många som jobbat väldigt hårt för att det här ska bli verklighet, säger Ola Klingenborg.

Enligt Institutet för Reklam och Mediestatistik (IRM) minskade reklaminvesteringarna i Sverige sammantaget med 8% i perioden januari-oktober 2015. Under samma period ökade investeringarna i utomhusreklam med lika mycket. Clear Channel växte snabbare än utomhusmarknaden i stort och har tagit marknadsandelar under året. Samtidigt minskade investeringarna i TV med 5% och i print med 14%.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se