berghs-v01.jpg
Nyheter / Press

CLEAR CHANNEL STÖTTAR BERGHS SoC EXAMENSUTSTÄLLNING

2018-05-14
I år stöttar Clear Channel skolans studenter genom att skänka reklamytor i Stockholm för att marknadsföra årets examensutställning, med en rörlig annons som för närvarande går i det digitala nätverket.

Clear Channel och Berghs School of Communications har under flera år samarbetat under olika former, bland annat en tävling för studenter där vinnarna fått ta fram riktiga reklamkampanjer för Stockholms lånecykelsystem City Bikes. I år stöttar Clear Channel skolans studenter genom att skänka reklamytor i Stockholm för att marknadsföra årets examensutställning, med en rörlig annons som för närvarande går i det digitala nätverket.

Utställningen, som heter ”Berghs Grad Show”, arrangeras Studentbyrån – elevernas egensammansatta byrå som ansvarar för framtagande av årets koncept med konkreta uttag, kommunikation och för den fysiska utställningen i huset.

Årets koncept heter ”State of Mind” och syftar till att undersöka de faktorer och påverkansfaktorer som får människan att byta just sitt state of mind, det vill säga vad som får en att byta åsikt eller uppfatta saker på nya sätt.

De arbeten som kommer att ställas ut är dels alla examensarbeten, samt att eleverna själva har fått skicka in arbeten som sedan bedömts av en jury. Juryn har sedan, utefter satta kriterier, valt ut de arbeten som anses stärkt konceptet.

Utställningen kommer att vara öppen för allmänheten den 26 maj mellan klockan 11.00 – 18.00. Förra året besöktes utställningen av ca 3 600 besökare under tre dagar.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se