kavlaupp3.jpg
Nyheter / CSR, Hållbarhet och Press

Clear Channel stödjer Kavla upp

10/6-21
Runt om i Sverige kan man se kampanjen Kavla upp, vars budskap är en uppmaning om att vi alla ska vaccinera oss mot covid-19 när vi erbjuds det. Bakom kampanjen står branschorganisationen Komm! (Sveriges Kommunikationsbyråer) samt ett antal byråer, bland annat The Amazing Society. På Clear Channel stödjer vi kampanjen.

– En plattform som dagligen når miljoner människor ger stora möjligheter, men också ett stort ansvar. Därför har vi ett tydligt mål om att vår närvaro i staden ska bidra till mer hållbara städer, säger Anna Smidemark, Sales Director i Clear Channel, och fortsätter:

– Vi är stolta över att vi genom vår plattform kan möjliggöra att ett så viktigt budskap som det Kavla upp står för, når ut till väldigt många människor där de lever, bor och rör sig.

Robin Hallgren, partner och mediastrateg i The Amazing Society, berättar hur de planerade för att kampanjen skulle nå ut till flest möjligt:

Vi behövde en räckviddskanal som bygger snabb och hög räckvidd. I dialog med MSB valde vi att ta ut kampanjen på de 7 största språken och valde de medier där vi kunde nå tvärkulturella målgrupper. Flexibiliteten i det digitala utomhusnätverket med möjlighet att kommunicera flera olika motiv, samt målgruppsvolymen som kollektivtrafiken kan generera gjorde att valet föll på kombinationen klassiskt och digitalt.

Hallgren berättar att kampanjen tar avstamp i forskning.

– Vi förväntade oss att kampanjen skulle tas emot väl, vilket den gjort. Vi förväntade oss även att kampanjen skulle skapa debatt och diskussion, något den också gjort. Detta välkomnar vi, då det bidrar till att få ut budskapet och öka kunskapen i en kampanj som tar avstamp i forskning.

– Ju fortare vi i Sverige når ett skydd i befolkningen genom att största delen av oss har vaccinerats mot covid-19, ju fortare kan vi återgå till det normala och sociala liv vi känner till. Något klart slutdatum är än inte satt för kampanjen, kommenterar Hallgren.

– Detta är en kampanj utan definitivt slut. Vår ambition är att hålla kampanjen igång så länge som det behövs. Vi prognostiserar att vi kommer slå våra räckvidds och frekvensmål, och den första 6-veckorsprognosen ser ut att överträffa våra mål.

Hallgren berättar att de är mycket nöjda med kampanjen hos Clear Channel.

– Engagemanget från Clear Channel, den goda viljan och samsynen kring att denna kampanj kan bidra att få oss att komma ur pandemin, är något som gör oss mycket nöjda. Flexibiliteten hos account management så väl som kampanjplaneringen har varit oerhört uppskattat med tanke på de antal motiv, språk och format kampanjen går i.

På Clear Channel hoppas vi att kampanjen bidrar positivt i kampen mot pandemin.

Här kan du läsa mer om kampanjen: https://kavlaupp.se/

Dessa har bidragit till kampanjen:

Komm!

The Amazing Society

Nord DDB

Rietz Works

Micael Bindefeld AB

Afonso

Allofus

The Global Village

Society Icon

United Influencers

Aller Media

Skarp Agent, Skarp Projects

Lush

Studio James & Perra, Delight Studios, Studio Snickarbacken 10

Samt många personer inom makeup, foto, film, klippning, copywriting och PR

Kontakt

Anna Wiksten

Chief Marketing Officer