play-stortavla-1.jpg
Nyheter

Clear Channel lämnar järnvägstationerna och ökar tempot i digitaliseringen

Clear Channel genomför sedan en tid tillbaka en modernisering och renodling av produktportföljen och en översikt av vilka placeringar som ger störst genomslag för kunderna. I samband med detta går Clear Channel ur avtalet med Jernhusen och påbörjar avvecklingen av telefonkioskerna. Istället ska tid och resurser läggas på företagets digitala storsatsning och mer köpnära kommunikation. Avtalet med Jernhusen löper till och med 31 december 2015.

Järnvägstationerna har under många år varit viktiga platser för att kommunicera med människor. Idag ser Clear Channel dock en större efterfrågan på mer köpnära reklamplatser där fler människor rör sig och är mer mottagliga för annonsörernas budskap.

– Efter strategiska överväganden så har vi valt att plocka bort en del udda format och se över placeringarna av våra ytor. Som ett led i produktstrategin lämnar vi järnvägsstationerna och konverterar telefonkioskerna till adshelvitriner för att lägga allt krut på klassiska format samt mer attraktiva köpnära placeringar, säger Claes Kugelberg, Etableringsdirektör på Clear Channel Sverige

Tidigare har Clear Channel bland annat helt avvecklat de klistrade reklampelarna och gått ur trafikreklamavtal runtom i landet för att fokusera på den klassiska adshelvitrinen, och under det närmsta året konverteras även många telefonkiosker till adshelvitriner. I övrigt är fokus riktat mot den digitala satsningen.

– En viktig anledning till detta är att vi satsar stort och fokuserar på en rikstäckande digital serie, eftersom vi ser en ökande efterfrågan på digitalt från våra kunder, Claes Kugelberg, Etableringsdirektör Clear Channel Sverige

Fler nyheter med koppling till den digitala satsningen presenteras inom kort.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se