betsson.png
Nyheter / Press

Clear Channel inför särskilt regelverk för spelreklam

2018-11-26
Clear Channel har, med utgångspunkt i Spelbranschens riksorganisations (SPER) etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar, tagit fram egna restriktiva riktlinjer för vad vi anser vara måttfull marknadsföring för spelbolag - både vad gäller omfattning och utformning.

Den 1 januari 2019 träder den så kallade ”Spellagen” i kraft. Den innebär att alla spelbolag som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga licenser, att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa effekterna av spelandet ska begränsas. Clear Channel välkomnar denna tydligare reglering, i synnerhet det faktum att lagen även tydliggör hur licenserade spelbolag får marknadsföra sig i Sverige.

Spelreklam har funnits i över 80 år i Sverige och kommer sannolikt att finnas i många år framåt. Idag är efterfrågan på att annonsera hög från spelbolag och nätkasinon, vilket märks i alla mediekanaler. Clear Channels bedömning är att spelbolagens efterfrågan kommer öka ännu mer 2019 till följd av det nya licenssystemet. I ett längre perspektiv riskerar detta att förstärka en redan negativ uppfattning om spelreklamens utbreddhet, vilket kan inverka skadligt på hela reklambranschen.

Utomhusreklamen utgör endast omkring 6 % av alla reklaminvesteringar i Sverige. Men som medieaktör i det offentliga rummet så vill vi ta ansvar. Den nya spellagen detaljreglerar inte hur reklamen får se ut eller hur omfattande den får vara utan nöjer sig med att fastslå att ”måttfullhet” ska tillämpas. Clear Channel ser därför ett tydligt behov av att definiera för våra kunder vad vi lägger i begreppet måttfullhet.

Vi har, med utgångspunkt i Spelbranschens riksorganisations (SPER) etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar, tagit fram egna restriktiva riktlinjer för vad vi anser vara måttfull marknadsföring för spelbolag – både vad gäller omfattning och utformning. Dessa riktlinjer har vi stämt av med ledande jurister, organisationer som arbetar med spelberoendeproblematik samt ledande företrädare inom kommunikationsbranschen för att säkerställa att vi framgent hanterar spelreklamen på ett restriktivt och ansvarsfullt sätt.

Därför kommer vi med start den 1 januari 2019 att tillämpa bland annat följande riktlinjer:

  • Endast tillåta reklam från bolag som har licens hos Spelinspektionen.
  • Maximalt 20% av reklamutrymmet i varje annonsmiljö utgörs av spelreklam. Med annonsmiljö menas till exempel en enskild tunnelbanestation.
  • Utesluta ytor utanför skolor, idrottsplatser och kända beroendekliniker från spelreklam.
  • Begränsa vilken typ av terminologi och grafiskt uttryck som får användas i annonserna.
  • Införa obligatorisk information om åldersgräns för spelande, hänvisning till Stödlinjen samt rekommendation om ansvarsfullt spelande.
  • Ej tillåta specialformat som kan uppfattas särskilt kraftfulla, såsom invändigt helfolierade tågvagnar eller hela tunnelbanestationer.
  • Införa särskilda interna processer för förhandsgranskning av annonsmaterial från spelbolag.

Våra detaljerade riktlinjer kommer i dagarna att skickas ut till marknadschefer på de ledande spelbolagen, till de kommuner där vi är verksamma samt till våra kontakter på mediebyråerna.

Avslutningsvis vill vi också peka på att de riktlinjer som presenterats kommer att utvärderas under 2019. Anledningen till det är att lagstiftningen är ny och i takt med att måttlighetsbegreppet prövas kan även vi komma att skärpa riktlinjerna. Vår ambition är att de riktlinjer som gäller för våra kunder ska ha god marginal till vad som anses vara måttfullt.

Ola Klingenborg

VD, Clear Channel Sverige.