disney6-v49-2019-tram-domination-1-scaled.jpg
Nyheter / Insikter

Barnfamiljer agerar i hög utsträckning på utomhusreklam och attraheras särskilt av dynamiska budskap.

Vuxna med hemmavarande barn uppmärksammar och agerar än mer på utomhusreklam än genomsnittet. Den som vill vara extra relevant för målgruppen kan med fördel använda sig av dynamiska budskap som kopplas till geografisk plats, aktuella händelser eller säsongsanpassade evenemang.

Målgruppen Familjer är en av sex målgrupper i studien Out-of-home Consumer Survey Sweden och i den ingår personer som har ett barn eller fler, mellan 0-18 år. Majoriteten (83%) lever i en relation och hälften av de svarande är mellan 30-44 år gamla. En tydlig tråd genom undersökningen är att familjen tar upp en stor del av ens faktiska tid men också ens tankar. 52% svarar att de tänker på familjen när de reser till jobbet, 54% tänker på familjen på väg hem från jobbet och ”att umgås med familjen” är den främsta fritidsaktiviteten (48%).

2 av 3 agerar på utomhusreklam
Målgruppen familjer både uppmärksammar och agerar i hög utsträckning på utomhusreklam. Två av tre svarande har agerat på utomhusreklam genom att exempelvis söka efter information online, göra prisjämförelse eller prata med kompisar/familj. En av fyra menar att de är mer benägna att köpa ett varumärke som de har sett i en utomhusannons.

Relevansen är viktig
Något som sticker ut i undersökningen är det höga intresset för relevanta budskap och dynamiska kampanjer. Särskilt positiva är de till budskap med koppling till:

  • Plats (78%)
  • Aktuella händelser (76%)
  • Live sportevent (65%)
  • Säsongsanpassade event (67%)

Barnen påverkar familjens inköp
53% av de svarande säger att barnen påverkar de inköp som görs i familjen. Leksaker, möbler och sportutrustning toppar listan över saker som respondenterna söker på, tätt följt av försäkringar och lån. En av fyra svarar också att de har sökt online under tiden som de befunnit sig i en affär. De tenderar att allra bäst uppmärksamma dessa utomhusformat:
– stora billboards på perronger (33%)
– insida bussar (33%)
– stora billboards på byggnader (39%)

Om OCS-undersökningen.

Hur beter sig, känner och tänker svenska folket när de vistas i utomhusmiljö och vad får det för betydelse för hur vi tar emot och agerar på utomhusreklam? Det behandlas i insiktsundersökningen Out-of-home Consumer Survey Sweden (OCS), som genomfördes i augusti 2019 och baseras på svar från 2 500 respondenter i Sverige, mellan 18–75 år. Undersökningen har tidigare genomförts av Dentsu i andra länder men 2019 är första gången den genomförs i Sverige.