cykelpump-vaxjo-storgatan-2022-1-scaled.jpg

Stora möjligheter att nå ut. Stort ansvar att göra skillnad.

Vi är stolta över att kunna erbjuda Skandinaviens största plattform för varumärken som vill nå ut och engagera människor på platser där de bor, lever och rör sig som mest. Men vi nöjer oss inte med det. Med stora möjligheter att nå ut har vi också ett stort ansvar att göra skillnad och vi har därför ett tydligt mål om att vår närvaro i staden ska bidra till trevligare, mer dynamiska och hållbara miljöer.

Vi investerar kontinuerligt i infrastruktur och projekt för att hitta nya och intressanta sätt att fortsätta göra utomhusreklam till en plattform som gör skillnad.

Våra reklamintäkter bidrar också årligen till att kollektivtrafiken kan förbättras och rabatteras. I Stockholm motsvarar den summan så mycket som 50 kr/månadskort.

Tack vare reklamfinansierade citylösningar är vi med och bidrar till trevligare, mer dynamiska och hållbara städer. Vi återinvesterar stora delar av annonsintäkterna genom att förse städer med användbara och funktionella uteprodukter för den offentliga miljön, allt för att skapa en mer attraktiv utomhusmiljö.

Lånecykelsystem

Clear Channel var först i världen med att lansera lånecykelsystem, vilket har blivit ett populärt resealternativ. Förutom att tillgängliggöra hållbara transportmedel som främjar hälsan och miljön, bidrar möjligheten även till en mer cykelvänlig och modern citykärna för boende och besökare. I dag erbjuder vi lånecykelsystem i Stockholm och  Malmö, samt i Trondheim och Oslo.

clear-channel-stockholm-ebikes-11.jpg

Stöd till lokala småföretagare

Småföretag blev under pandemin hårt drabbade som en följd av färre kunder och minskad försäljning – något som skapade ett stort engagemang hos stamkunder som villle bidra. För att erbjuda en större plattform för stamkunder att nå ut, initierade Clear Channel under pandemin en utomhusguide helt baserad på kundrekommendationer i några av Skandinaviens största städer och stadsdelar.

Läs mer.

locals-sommar-scaled.jpg

Initiativ för hemlösa

Sedan 2018 har vi  använt vår närvaro i staden och den digitala tekniken för att ge stöd till människor som lever i hemlöshet under årets kallaste månader. Genom plats-, tids- och temperaturstyrd information på våra digitala skyltar visar vi bland annat vägen till värme och skydd på närmaste akuthärbärge i Stockholm.

Med hjälp av digital teknik och våra skyltars placering kan vi nå ut med information i realtid och på platser där människor i hemlöshet faktiskt rör sig – på gator och i kollektivtrafiken, något som kan göra stor skillnad för de som söker skydd från kylan.

De dynamiska kampanjerna har under åren även kommunicerat hur allmänheten kan bidra.

Läs mer. 

ny-gemenskap-ekn-scaled.jpg