vansterpartiet5-v36-fonsterskylt.jpg

Inspiration – Politiska partier

Utomhusreklamens möjligheter är en viktig anledning till att den är effektfull och dröjer sig kvar i människors medvetande, utan att vara påträngande eller störande. Här har vi samlat kampanjer som har skapat stark varumärkeskännedom med snabb och bred räckvidd över hela landet. Dels kampanjer som har nyttjat den smarta tekniken och de digitala möjligheterna för att skapa extra relevans och interagera med sina målgrupper, och kampanjer med imponerande wow-faktor som gått utanför ramarna och överraskat sin publik.

Genom Clear Channels plattform kan annonsörer nå 80% av Sveriges befolkning inom en vecka. Se hur ett urval av politiska partier valt att sprida sina budskap som en del av valkampen.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se