hm-create-adshel-street-etab-scaled.jpg

Belysning – en nyckelfaktor för upplevd trygghet.

Trygghet är viktigt för en välmående stad. Tillsammans med vår samarbetspartner Svenska Stadskärnor har vi tagit fram en undersökning för att se hur svenska folket ställer sig till just belysning och upplevd trygghet i staden, samt betydelsen av upplysta reklamfinansierade gatumöbler.

Vi vet att känslan av att känna sig trygg där man lever och bor är något som är högt prioriterat och kommuner över hela landet jobbar aktivt med belysning för att skapa trygghet i utomhusmiljön.

9 av 10 tycker att upplysta områden ökar upplevelsen av trygghet.

Undersökningen som är framtagen av Demoskop visar att 9 av 10 svenskar tycker att upplysta områden ökar upplevelsen av trygghet och 4 av 10 tycker att upplysta väderskydd​ ökar upplevelsen av trygghet under kvällstid.

Resultatet går i linje med tidigare studier som visar att närmare 80% anser att den viktigaste åtgärden som kommuner kan bidra med är just bättre belysning för att öka känslan av trygghet. Här har staden ett viktigt uppdrag i att göra obelysta platser mer tillgängliga och trygga.

Undersökningen visar även att unga tycker att utomhusreklam också bidrar till känslan av en modern stadskärna.

Människor vill se mer lokalanpassad information på reklamskyltar i staden.

Vi ville också ta reda på vad svenska folket tycker att stadens digitala skyltar bör användas till. Undersökningen visar att 42% av respondenterna tycker att trygghet/säkerhetskontakter kan synliggöras på skyltarna och bland kvinnor är siffran 50%.

Med digitala skyltar kan kommunen använda sig av realtidsdata för att vara ännu mer relevant för människorna i staden. Det kan exempelvis handla om att informera om pågående vägbyggen och tipsa om alternativa vägar, eller informera om var du ska slänga din gran i januari.

ab-storstockholms-lokaltrafik3-v23-2018-adshel-1-scaled.jpg

Om undersökningen
På uppdrag av Clear Channel och Svenska Stadskärnor genomförde Demoskop undersökningen. Totalt svarade 1 100 personer över hela Sverige under april 2022.

Ring oss

08-522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se