Vi finns överallt

Med en geografisk spridning i 220 kommuner över hela Sverige har du en möjlighet att synas för 8,7 miljoner personer. Vi levererar inte bara hög räckvidd utan kan även använda våra produkter på ett smart och relevant sätt mot en specifik målgrupp.

Två tredjedelar av Sveriges befolkning bor i städer och stadsbor spenderar redan nu 33% mer tid utanför hemmet jämfört med för 10 år sedan. Det är uppkopplade konsumenter som använder den senaste tekniken och lever sitt liv i rörelse. Med den kreativitet, relevans och omedelbara interaktion som t ex den digitala tekniken har, erbjuder vårt media en frihet och flexibilitet att fånga uppmärksamhet, berätta historier och hitta nya vägar för varumärken att engagera människor.

Vi är marknadsledande inom utomhusreklam och driver utvecklingen av branschen. Genom våra produkter kan annonsörer interagera och skapa kreativa kampanjer som målgruppen älskar.