Where brands meet people

Clear Channel är störst på utomhusreklam i Sverige. Genom snabba budskap med ett tydligt formspråk i en miljö där människor rör sig är vi det enda mediet som når alla målgrupper. Vi finns där varumärken möter människor.