Väderskydd bidrar till den lokala identiteten.

Clear Channel har hittills byggt ca 4 500 väderskydd över hela Sverige. Väderskydden bidrar till en bättre upplevelse för resenärer i kollektivtrafiken. Väderskydden är resultatet av framgångsrikt samarbete mellan Clear Channel och trafikbolag runt om i Sverige. Tack vare att ytor för reklam finns i väderskydden har dessa byggts utan kostnad för trafikbolagen och dess ägare, kommun och landsting.

För många städer är väderskydden en del av den lokala identiteten och stor vikt läggs vid att väderskydden är hela och rena och ger ett gott intryck gentemot såväl invånare som besökare. Clear Channel är stolta över att vara samarbetspartner för flera av dessa städer - över hela landet.

Väderskydd i Västerås