Observation och effekt av din utomhuskampanj

Vi erbjuder flera olika möjligheter att mäta och dokumentera din utomhuskampanj. Du kan göra förmätningar av en kampanj och mäta observation och effekt när den väl genomförts. Det finns även mätmetoder som visar försäljnigngseffekt av varor i butik med eller utan kundvagnsreklam.

Outdoor Impact - Räckvidd- och frekvensmätningar

Outdoor Impact är branschstandard för att mäta hur många som ser din utomhusreklam och hur ofta de ser den. Helt enkelt siffror som gör din utomhuskampanj till en betydligt säkrare investering.

VAC Räckvidd % Procent av målgrupp (15-79 år) som har möjlighet att se kampanjen minst en gång under kampanjperioden.

VAC Räckvidd Räckvidd i antal individer som har möjlighet att se kampanjen minst en gång under kampanjperioden.

VAC Kontakter Synbarhetsjusterade kontakter. Det totala antalet kontakter, ögon på affischen, i målgruppen som har möjlighet att se kampanjen under vald kampanjperiod.

VAC Frekvens Antal gånger i genomsnitt en individ i målgruppen ser kampanjen under kampanjperioden.