Skissbilder

Här kan du ladda hem skissbilder på våra produkter. Klicka på den bild du vill använda, bilden öppnas upp i ett nytt fönster. Högerklicka och välj "Spara bild som..." för att spara ner bilden på din egen dator.

Användningsrätt: Bilderna avses att användas i befintlig from. Det är inte tillåtet att beskära eller på annat sätt vanställa Clear Channels logotyp och varumärke på bilder. Bilderna skall användas som utkast och får ej publiceras. Clear Channels bilder får inte användas i sammanhang som är olagligt, pornografiskt, vilseledande, obscent eller på något sätt kan väcka anstöt och vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna. Äganderätt och upphovsrätt för alla bilder har Clear Channel Sverige AB.

Vid frågor angående bildrättigheterna kontakta marknadsavdelningen.