Clear Channel International är ett globalt mediebolag inom utomhusreklam som varje månad når 450 miljoner människor i Europa, Asien, Stilla Havsområdet och Latinamerika genom 650 000 reklamplatser. Clear Channel Sverige är marknadsledande på utomhusreklam.

Våra produkter möjliggör för varumärken att få kontakt med konsumenter i olika miljöer genom många olika reklamformat över hela Sverige. Vi når människor när de är på väg, på rätt plats och vid rätt tid.

Vi finns där varumärken möter människor.